Skip to main content

Khxf 669.] ' |_Cyfbes Newydd 20. Y DIWYGIWB. AWST, 1891. ,- M Ÿf eiddo Ccesar i Cmar, a'r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GHLAJNTDWR, WATOYJST WYISr, AMMANFORD. CYNWYSIAD- Crist: Canolbwynt Crefydd Ysbrydol, gan y Parch. J. Ll. Jones, *l(» Penclawdd....... ......___........................... 229 A*|- Oedfaon Neülduol Gyda Phregethwyr Neillduol, gan Mr. T. Jabez hýf Thomas, Prifysgol Edinburgh.......................... 232 Oriau Gyda'r Tadau Pererinol, gan y Parch. H. Ivor Jones, Porthmadog___.. ................................... 236 Y Caethiwed Babilonaídd, gan Mr. O. Beynon Evans, Cyn-faer Aberteifi.___.............___...................... 238 Amgylchiadau Tebyg................'........................... 240 Y Golofn Fabddonol— Dorcas..................................,............. 242 CöLOFN YB EmYNATJ— Bhinwedd y Gwaed—Gweddi am Arweiniad............. 243 Agoriad Addoldy—Iesu i bawb a ddel................... 244 i > Ein Hemynyddiaeth a'n Caniadaeth Gynulleidfaol, gan " B. T." Glandwr.................. ..-----................... 244 Y Cynghor Cynulleidfaol, gan y Pàrch. T. Johns. Llanelli...... 245 Y Diweddar Mr. DavidLewis Wooding, Beulah, Brycheiniog,gan' y Parch. D. A. Griffith, Troedrhiwdalar................. 251 Yr Eglwys a'i Gwaith, gan Mr'. J. Williams, Waunwen, Abertawe 253 Helyntion y Dydd— Y Mis Segur—Y Cynghor ......___................ .'■ 256 Parch. Davies, Sketty—Bees, Maenygroes............... 257 Onllẅyn Brace—Gwüym Gwent—Nàthan Dyfed..........258 Cofnodion Enwadol................. -........................ 259 Byr-Nodion Enwadol.,..............::....----------.-----.,..,.. 260 LLANELLI: ABGBAJTWYD GAN B. B. BEES, VATTGHAN STBEET. JPris Tair Oeiniog.