Skip to main content

: JRirar 668.] [_Cyfres Newydd 19. Y DIWYGIWB, G ORPHENIIAF, 1891. " Yr eiddo Ccesar ì Casar, a'r eidclo Duw i Dduw" DAN OLYGIAETH Y PAROH. R. THOMAS, GKLAN"DWR, WATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIAD- Crefyddau Sofydledig yn Ngoleuni y Beibl, gan y Parch. D. Evans, Caerfyrddin.................................... 197 Oedfaon Neilíduol Gyda Phregethwyr Neillduol, gan Mr. T. Jabez Thomas, Piifysgol Edinburgh.......................... 200 Yr Ysgol Sul ac Addysg Ysgrythyrol, gan ProffeswT J. E. Lloyd, Aberystwyth......................................... 205 Cofiant Williams o'r Wern.................................. 211 Y Golofn Farddonol— Cîysgu yn yr Addoliad.....,........................... 214 COLOFN YR EìTYNAU— Gofid a Gruddfan a Pfy Ymaith........................ 215 Y Ddewines o Endor ac Ymddangosiad Samuel, gan Mr. W. Hugh, Llanelli....................................... 216 Y Diweddar Mr. David Lewis Wooding, Beulah, Brycheiniog,gan y Parch. D. A. Gríffith, Troedrhiwdalar................ . 218 Y Ddiaconiaeth, gan Mr. Henry John, Castellgarw............ 221 Annibyniaeth yn Nghaerdydd, gan Mr. D. Ladd Davies, Caerdydd............................................ 222 Undeb yr Annibynwyr Cymreig...... ....................... 224 Helyntton y Dydd— Coleg Coffadwriaethol Aberhonddu.................. 225 Dr. T. C. Edwards.................................... 226 Coleg Aberystwyth—Proffeswr J. E. Lloyd, M.A........ 226 Parch. R. Powlands, Aberaman—Yr Undeb Cymreig . ... 226 Cofnodion Enwadol......................................... 227 Byr-Nodion Enwadol...................................... 228 LLANELLI: ARGRAFPWYD GAN B. R. REES, YAUGHAN STREET. .Pris Tair Geiniog.