Skip to main content

Y DIWYGIWR MEHEFW^ Î89X. íí.Tr éiddo Ccesar i Cúìsar.tfr eiädo Duw i Bduw." DAN OLYGÍéçETH/; Yh . PAROH. £t, THOMiS; ;OLANDWR, ' -:; ' '- - " ". ' '" -' ' A- - "'-.... '" ' ;- . ''' ■■ ". WATCYJST WYIST, AMMANI'ORD. CYNWYSIAD-..: , v ^ Çrefyddau Sefydledig yn Ngoleuni y Beibl, gan y Pareh. D. Evans, Caerfyrddin..-----.... .w...... . .„ .... r. ........ OodfaonNeilìduol Gyda Phregethwyr'NeillduòÌ, gaij.Mr. T. Jabez Thonras, Prifysgol Ediriburgh ...:....;...........•...... Perthynas y Teulu a'r Genadaeth, gan y Parch. W. Gibbon, Abertaẁe...... ......... ., .......'-. ....................... Y Diafol, gan '"' Lained "....'-.. . .... .. .-. ..."...........;:•.'". ...... Y Goi/)FN PAEDDONOD-— - ' v~ .. - Cywydd—Glariiad y Pfrancod yn Abergwaun............ COLOFN YE EMYNAU— Gofal Duw.. ............,. ...:.:... ..........;.....;..•..._.."- Y Diflanedig a'r Tragywyddol................. ........ Caniadaeth Gynulleidfáol yr Annibynẅyr, gan y Pareh. D 'S; Davies, Caerfyrddin..'...... ........;. ......'. ......., ... .. Y Diweddar Gèorge Bowen,.Gellideg, Llaridyfeilog, 'gan Mr. Gomer Henry, Cydweli..........-.............;. ..,..,-.... Y Ddewines o Endor ac Yinddângösiad Saniuel, gan Mr. W. Hugh, ìLlarieíli............................ ..... .... .... Llyeeaij— '•••' Ystyr Bedydd.......7.____ '. .':?............,,..-.-...."___..;. Hanes Eglwýsi Annibynol Çyriiru...... .:....... ..:... Helyîsttiok y Dydd— : : .;.,. Cyfarfodydd Mai—Dr. Herber Bvans-^Pareh. Morris Thomas Dr. T. Charles Edwárds—Dr. Brown—Dr. Pairbairn..... . . . Parch. Emlyn Jones—Parch. J. Gomer Lewis—Dr. Pan Jones Cofnodion Enwadol ................ ...-.'.;..-......:......... .... ỳ, Byr-îíodiori Enwadol............ ....,;,............... ,.'•■ ..... 165 169. 174. 179 182 184 184 185 186 188 190 191 192 193 194 195 196 TJiANELLI: AÉGEAFFWYD ^GAÎT B. E,. EEESj.. YAUGHÀjS" stbeet. Pris Tair Q<eînio