Skip to main content

m§&§ Ehif 666.] [Cyfr.es Newydd 17. Y DIWTdlWB. MÁI, 1891. -" Yr eiddo C'asar i Ccesar, a'r eiddo Duẁ i Dduw" . DANT OLYGIAETH Y PARCH. R. TIIOMAS, GLAMDWJ? WATCY-fST WYN, AMMANFORD. CYNWYSIAD- Yr Eglwys a'i Gwaith, gan " E.T."......................... 133 Oedfaon Neillduol Gyda Phregethwyr Neülduol, gan Mr. T. Jabez •Thonias, Prifysgol Edinburgh. . .,...................... 137 Addysg Grefyddol yn ein Hysgolion Dyddiol, gan y Parch. D. Cadvan Jones, Caerfyrddin .*:..,..............;......... 142 Cofiant Wüliams. o'r Wern. . ..'.""............................. 146 - Cerdyn Coffadwriaethol Mr. D. TowyEvans, y Wern,Llansadwrn, gan y Pareh. D. Bowen, Hèrinon...................... 148 Y Golofx Farddonol— Y Parchedig WilUam James, Ebenezer, Abertawe........ 151 COLOFN YR EirYNATT— Haeddiant y Groes..............,"..................... 153 Iesu yr Unig Loches.............*......... •....... . . 153 Llyfrau—Einmanuel—Çofiant Gwilyin Hiraethog—Gweithiau Williams, Pantycelyn.....................,............ 154 Y Proffwyd Jeremiah, gan Mr. 0. Beynon Evans, Cya-Eaer Aberteifi..... ...............;......................... 155 Helyntion y Dydd— Cyfrif y Bobl—Prydlesi Addoldai—Enwadaeth . ...... ..... 158.?; Y Llyfr Emynau—Stanley Gartref—Gwynt y Dwyrain___ 159 Y Ddiaconiaeth, gan Mr. Henry John, Castellgarw............. 1Ç1 Cofnodion Enwadol...............". ......................... 161 Byr-ÎTodion Enwadol...___................................ 163 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. E. REES, YAUGHAN STREET. Pris Tair Oeiniog.