Skip to main content

Bhlf 665.] [_Cyfres Newydd 16. Y DIWYGIWB, EBRILL, 1891. " Yr eiddo Ccesar i Ccesar, á'r eiddo Luio i 3)duw:" DAN" OLYGIAETH Y Parch. JR. Thomas, Glandwr, "Watcyn "W^yn, Ammanford. CYNWYSIAD- Canmlwyddiant John Wesley ........ ........101 Oedfaon JSTeillduol Gyda Phregethwyr Neillduol, gan Mr. T. Jabez Thomas, Prifysgol Edinburgh..........105 Y Ddiaconiaeth, gan Mr. Henry John, Castellgarw ......109 Oriau Gyda'r Tadau Pererinol, gan y Parch. H. Ivor Jones, Portmadoc......................111 Y Goloen Farddonol— Boreu Sabbath.................., . 115 Crist yn Dechreu Egluro ei Hunan yn Gyhoeddus, gan y Parch. T. Edmunds, Hirwain ................HY Tori Calon Gweinidog, gan Gildas.............. 120 Cymanfa Pen Carmel, gan Cynfal .. .. . . .. ...... 121 Bhaniadau y Beibl, gan Gaius .... . . . . ........ 125 Helyntion y Dydd— Y Tri Wyr Hyn .................... 128 Gwyl Dewi ....... .. ...... .. .. ' ,. 129 Ehifo'r Bobl . . ...... ...... . . . ; .. .. 129 Cyfri'r Pregethwyr ........ .. .. .. .. . . 129 Ehifo'r Eglwysi ...... ,. .. .... .. ... .. 130 Cofnodion Enwadol .................... 130 LLANELLI: ARGBAFEWYD GAN B. R. EEES, YATTGHAN STREET. JPris Tair Ceiniog. «fc___rti -*KŴ