Skip to main content

"-i r-ì <fc , o ífc ^ fj/SSFl }%---------------- - - - - - tî--------------------;—- ^ • Bhif 664.] [Cyfres Newydd 15 Y DIWYGIWE. MAWÉTMŷ, 1891. " Fr iJiìíSfö 6Y<es«r ?' Ccesar, a!r eiddo Duie i DduwP DAN OLYGIAETH Y Parch. .R. Tliomas, Glandwr, Watcyn Wyn, Ammanford. CYNWYSIAD- Pax Vobiscum, gan Aser .................. 69 Oedfaon JSTeillduol gyda Phregethwyr Neillduol, gan Mr. T. Jabez Thomas, Prif-ysgol Edinburgh .......... 73 Cofiant Williams o'r Wern.................. 76 Hanes Iesu Grist yn Egluro ei Ogoniant, gan y Parch. T. Edmunds, Hirwain....................... 79 Y Golofx Faeddoícol— Marwolaeth Absalom..................82 Tri Phenill er Coffadwriaeth am fy nghyfaill . anwyl, D. Godwin Davies, Brynamman............ 83 COLOFS" YR EMYXAD— Myfyrdod am y Nefoedd . . .. - ...... ...... 83 Cerdyn Coffadwriaethol Mr. D. T >wy Evans, y Wern, Llan- sadwm, gan y Parch. D. Bowen, Hermon ........ 84 Annibyniaeth ynNghaerdydd, ganMr. D. LaddDavies,Caerdydd 87 Barddoniaeth Cerddoriaefch.......... ........ 89 Gallu Dyn, gan Mr. John J. Evans (Peneuryn), Treharris . . . . 92 Llyfrau— Odlau Mawl—Y Solffaydd . . .... ............ 94 Helyxtioît y Dydd— Charles Bradlaugh—Dewi Wyn o Essyllt. . ■;■-.. .. .. 95 Yr Hybarch. William Evans, Tonyrei'ail—Y Llyfr Emynau . Mesur y Degwm—Y Dadgysylltiaä .; .'.-........ 96 Iawn Feithriniad Ieuenctyd yr Eglwysi, gan Ivan Avan, Cwmafon 97 Michael Angelo a Darlun y Croeshoeliad, gan Gilweunydd .. 99 Cofnodion Enwadol . . .. .. .... .. .'...... . 99 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, YATTGHAN STBEET. Pris Tair Ceiniog.