Skip to main content

rmmm UOyíLo^^^i Ehif 663.] Y DIWŸGIWR CIIWEFROR, 1891. " Yr eiddo desar i Ccemr, a'r aiddo Duw'i Dd>>w" DAN OLYGIAETII Y 3?arcti. R. Thomas, Glandwr, Watcyn Wyn, A m manford. CYNWYSIAD- 1P Iesu Grist : o'i Adgyfodiad i'w Esgyniad, gan " Ap Hugh. . Gwendid Petr, gan y Parch. M. C. Ivíorris, Ton-ystrad...... Coíiant Willianis o'r "Wern Oedfaon Neillduol Gyda Phregethwyr Neillduol, gan Mr. T. Jabez Thomas, Prif-ysgol Edmburgh........•. . Y Doctor Koch. ............. . . . . "...... laẃii Feithriniad leuenctyd yr Eglwysi, gan Ivan Afan, Cwmafon Y. OoLOFÎC FaHDDOìSDL— Er C<jÍ aui Mrs. D. G. Thoiuas, Clifton House, Y"stalyfera '■ 1 Bydded " ...................... Bedd Fy Mam......... . . ...... öriau Gyda'r Tadau Pererinol, gan y Parch. H. Ivor Jones Porthmadog .'. . . „................. Ehagdraeth Efengyl Ioan, gan y Parch. T. Edmunds, Hirwain Llyebau— Hanes yr Eglwysi Annibynol—Dyddiadur yi' Annibynwyr— Llawlyfr yr Annibynwyr am 1891—Cwrs y Byd—Y"r Oriau Olaf—John Ceiriog Hughes — Cenad Hedd-^- Geninen— Cenadwr Ameiicanaidd.......". . . ........ . . Helyxtiox y Dydd— Dysgu Crefydd yn yr Ysgol Ddyddiol. . . . . . ..... Canmlwyddiant Pantycelyn . . . . .... Codi Pregethwyr...... . . . . ....... TywyddCaled .. • .. .. ....... ..... ... Cofnodion Enwadol. ............ ...... o/ 41 44 46 50 oo 56 57 58 59 62 64 65 65 66 67 LLANELLI: AEGEAFFWYD .GAX B. 11. BEES, YAUGHA3T STEEET.,, Pris Tair Ceinioí?.