Skip to main content

Y DIWYGIWÍI: YN CYNWYS JDTJ^TTIST YDDIAETH Gwyddoniaeth, Barddoniaeth, £SSl T£y ADOLYGIADAU, « HÂNESION CARTREFOL À THRAMOR. &c. l&^l. Dan Noswdd Gweinidogion yr Annibynwyr. CYFROL LYI. LLANELLI: B. lt. UEES, AIiGRAFFYDD, VAUGHAN STEEET. 1891.