Skip to main content

• ' .... - ■- > .; --:---------,----,--------,__________^ Bîíif 6611] .: ■:"*; *-: . " . > |(^eis.Newydd—12. \ X:'\rX;,'';:..:'."'"'• - .' -»,','":". ' \ \ '*". ,'?:; Y DIẂITGIWE. BHAaFYB, 1890. n • *> Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." . ,VV ' DAN OLYGIAETH Y PARCH. R THOMAS, GLANDWR. WATCYN WYN, AMMANFORD. v.;;.;/; ','.'; ;.' cy.nwysíaj>. ; Ÿmîiéilldtiaeth Gymreig y Dyfodol, gan y Parch. J. Thomas, Merthyr..............-----................................ -357, CHstionogaeth a Llafur, gan y Parch. B. Evans, Lloyd Street, rUanelli".. . .... ................', ........................... 364 Ey Adgofion am y Diweddar Barch. D. Williams, Blaina, Mynwy, gan y Parch. T. J. Hüghes, Maesyewniwr........., ............. 370 TJndeb Cynulleidfaol Lioegr a Chymru, gàn y Parch. J. Towyn Jories, Cwmamman.................... ...... -,................ 374 T ŵlofn Farddoitol-— ,.;_ Cẃyh'lièddfol 'ar ol yr Haf................\......"... 379 HelyntioruyP^äd,'...»,-.... ',".."• ; \, *>.. 380 Cofhodion Enwadol..,'.... ...>.... -'■ «>••-,£.. jtíi ^............-...... 382 átacttẅilt; ŴŵftMẀWỲP "flAy-ý. B,"gffEsT V^üekay sẁsebt. Pris Tair Cemiòg.