Skip to main content

Ehif f}57.] \qJ [Cyfres Newydd—8. Y DIWYGIWR AWST, 1890. " PV eiífofo (7ûssar i C'cesar, a'r eiddo Duw i Dduio." DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR. WATCYN WYN, AMMANFORD. C^TJNrWYSIAD. J. Lloyd Morgan, A.S.......................229 Crefydd yn y Teulu, gan y Parch. W. Rees, Giandwr Taf 230 Y üyfnod Newydd, gan Pererin ..................234 Difyrwch a Chrefydd, gan Sylwedydd...............237 Y Golofn Farddonol— John Lîoyd Morgan, A.S..................239 SaethamGân............ ............240 Purdeb.............................241 Y Perygl o Yrngyfeillachu â Chwmpeini Drwg, gan Meillionog, Treforis .....................242 Yetwen a'r Teulu, gan Clwydwenfro .............. 243 Stanley ....................... ........246 Pregeth..............................248 iHelyntion y Dydd.................... ■•• •• 25^ Cofnodion Enwadol........................252 Undeb yr Annibynwyr Cymreig .................2^4 Gorsedd y Beirdd yn Abertawe ..................2^ fUanelH* ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, YAÜGHAN STREET. Pris Tair Ceiniog.