Skip to main content

^-ŵ^cí^^ ODLc^dUL "Ehif 656.] ÿ > [Cyfres Ne\vy.dd—7. \J> -----— Y DIWYGIWR. GORPHENHAF, 1890. " Yr eiddo Ccesar % Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduic." DAN OLYGIAETH Y PAE.CH. R. TH0MA8, GLANDWB. .a. Y/ATCYN WYN, AMMANFORD. OYJSTWYSIAD. Manteision Cynulleidfaoliaeth, gan y Parch. D. A. Griffith, Troedrhiwdalar .....................197 Áddjsg Ganolraddol i Gymru, gan Proff. D. E. Jones, M A., Cöleg Caerfyrddin........................202 Y Proffwyd Jonah, gan Mr. I. J. Evans,Penenryn, Treharris 207 Y Pareh. Edward Eoberts, Seion, Cwmafon, gan y Parch. J. Foulkes, Aberafon .....:..........210 Barddoniaeth a Gwareiddiad, gan Caradog...........213 Y Golofn Farddonol— Mary Ty Cwrdd .. ..: ... ...............214 Ein Huchel-wyliau,-gan R.T.... ...... ......... ... 215 Y Maes Cenadol, gan y Parch. J. Towyn Jones, Cwmamman 219 Y Diweddar Daoiel Evans, dbcon yn Carmel, Cendl, gan y Pareh. Ŵ. Griffiths, Cendl ... ...... ........221 Helyntion ÿ Dydd ...... ...... .. .. .........223 Llyfrau ........ ... ....... ... ... ...... 226 Cofnodion Enwadol...........................227 ülanelU* ARGRAFFẀYD GAN B. B. REES, YAÜGHAN STREET. Pris Tair Oeiniog.