Skip to main content

Hhif 653.] [Cyfres Newydd— 2. Y DIWYGIWR CHWJEFHOR, 1890. ." Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduio." DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR. .&. WATCYN WYN, AMMANFORD. Cy-JNTWYSIAD. Cynadleddau Crefyddol fel Moddion i Drlyfnhau Bywyd Ysbrydol, gan y Parch. J. Thomas, Merthyr .........37 Y Degwm, gan y Parch. S. Jones, Treoes ............40 Y G-oloen Farddonol - Juwbili'r Llythyrdoll Ceiniog.................. 43 Agoriad Byr ar Weddi'r Arglwydd ............... 44 Cofiant Jobn Penry, Tirmawr, Llandilo, gan y Parch.W. J >avies, Llandilo.............. ... ........... 45 Llawer mewn Ychydig ....................... 51 Y Diweddar Barch. J. Alun Roberts, B.D , gan " R. T." ... 55 Fíeithiau o'r Maes Cenadol, gan y Pareh. J. Grawys Jones, Aberdar ..............................57 Lyfrau ... .......................... .......60 Heìyntion y Dydd ............ ... ...........6Î Yetwen a'r Teulu, gan Clwydwenfro ... ............63 Y Pwys Mawr i Ymneillduwyr i fod yn Ffyddlon i'w Hegwyddorion ......... ..................66 Cofnödion Enwadol .................... ...... 67 mmtnu ABGBAFFWYD GAN B. B. REES, YAUGHAN STBEET. Pris Tair Oeiniog.