Skip to main content

Bhif 652.] [Cyfres Newydd—1. Y DIWYGIWB,. IONAWR, 1890. " Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." DAN OU'GIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR. V/ATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIAD. Y Parcli. T. Davies, D.D., Llanelli, gan y Parch. T. Johns (Taborfryn), Llaneìli........................ 5 Tir Ddeddfau Canaan, gan y Parch. T. Roberts, Wyddgmg 11 Barddoniaeth— Pegi Lewis.............................15 Mr. a Mrs. WilJiam Howell, Penybont, ger Caerfyrddin, gan y Parch. D. Cadvan Jones, Caerfyrddin............18 Fíeithiau o'r Macs CenadoJ, gan y Pareh. J. Grawys Jones, Aberdar ... ...........................22 Yetwen a'r Teulu, gan CJwydwenfro ...............24 Dysgyblu Breninoedd, gan y Pareh. L. Jones, Tynycoed ... 26 HeJyntion y Dydd .............. ............29 Llyfraü.......................... .........32 YGof-goIofn ...... .......................34 Cofnodion Enwadol ............ ..............35 manellu ABGRAFFWYD GAN B. B. REES, YAÜGHAN STREET.