Skip to main content

"-pOCts-M^r**'J^kr*> SB>-^W sB>4r*w "jg^ £»>■-<£-<*• areis^ ^^K^ ^-^S^ ^v^ jè^s TtálF 651,] [Cyfbes NewYdd—108. t T DIWYGIWR RHAGFYÍl, 1889. P* IL? sá L? " Fít eẁíáa CúBsar i Gce.sar, ár• eiâdo Duw iDduw." ; DAN OLYGIA'ETH T PÀRCHN. E- AERÖN JONES, MÄNORDtLO, R-SO , D. AVAN GRIFFITtj, TROEDRHÍWbALAR. GWWYSIÀD». Doniau Gwyrthiel, gan y Parch. J. D. Williams, Cwmrhos, Brycheiniog ... 401 , Robert Moffat-r-ei Fywyd a'i Waíth, gan y Párch. J. Sihn Jones, Llanidloes 408 Myfyrdodan Duwinyddol/gan Selj-f Mörgáriwg ... ......• ...... ..; .. 418 Pregeth, gan y Parfch. Ẅ. h'. Édwards, Sardis, Maldwyn ... ... .... ... 420 Penodau yn Hanes Grefyddolyr Iwerddon, gany Parch. R. James, Llanẁrtyd 422 v Lle Gweddi yn ÜÍgoruchwyliaetlrGras, gnn y Parch, M. & Morris, Ton, Ystrad, 424 Y Wjins Sa'bbathcl— Ehagfyr laí-rCysegriad y Dèml ..... .. 8fed—Solomon a Brènines Seba ... löìed-^Cwymp Solomon ... ... .-. 22ain—Terfyn Teyrnusiad Solomon 29ain—Adolygu Gwersi y Chwarter ÌUanclU. ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, ^YAUGHAN STREET. PRIS PEDAIR CEINIOG. 428 42» 429 ,430 480 r^ m^-^^^-^r^^cM .*«*/*■*". ^W^