Skip to main content

7^~ FCYFREP NeWYDD —lOG* ,-|||Y' . HYDREP, 1889 il Yr eiddo Cmsar iÇmsar, árlei'Mo Duw.i Ddmo" DAN OLÎGIAETH Y PARCHN/ E- AERON JONES, >MANORDlÌ.O> R S-O * -:"; ■■' v - .Á. '-."; •-'-' '"/ ' •: "-,"' AVAN GRÎFFITH, TBOEDRHtWDALAR. ÔYJSTWYSIAT), -,- Tr Eglwys ac Addysgiaëth y Plant, gan y Parch. W T. Morris, Pohty- pridd 2 ■'• -» ... ... ... .îî ... ,..^ ... ... „. ...' ... ... .. ••'< YTeimlad Dirwestol ÿn Nghyinru, gan ÿ"Parch. í). Silỳn Evans, AJbèrdar.. * Goìeuni i r Dyddiaíi Diweddaf, gan y Páreh. J. P. Jönes, Pénybont-ar-Qgwy Conglyr Hen.Lythyrau, gan D.Â.G. ... ...... ... .... ... ... ... 'Tetwen a'r T«ulo, gan plwydwenfro ... ........ ........ ... .Undeb yf Anhibynwyr Cymreîg .„ .. ...... .,.;... ...... ... NoDtos Mreet—, > ; ' . . Cyfflrfodydd yr)Undeb 0 ••- ..... ........ ... ... ì..... Ymẃelrad y Frenines â Chymru ... .. ...; ...-....,....., Yr .Eisteddfod Genedlaéthol ......... ... ...~ ..." .... ...... Y Strike yn Llundain,.. ... ... .. ... .«- ... .. ... ... .. Cymru a'i Ghynrycbiolŵyr... ... ... ... "... ... ...... ".,.;_*... Prif Ysgoli Babyddion y'r Iweíddon ... ... ... ... ... •••■•• Crÿnodeb Enwadol , ........... ...............*... ...... ... ; Adolygiad ÿ Wäsg ..." ... ••....... — —• ... «• ••• ••• ••• Y.Gof-gol.ofn... ... ... ...... ....... .; ... .. ... ...... ... Y Wehìj Sabbathoì— Hydret 6ed—Y Llwythau yn Uno dan Dafydd .. ... ....... „ 13eg—Yr Arch yn Gael êi Dwyni Séion .. ... ..... ... ':',' v . „ 2öfed—Diolchgarwch Dafydd ... '..'..' ... ...... ...... „ 27ain-r-Pechod,.MaUdeuant, a Heddwch ......... ""'.'...... 329 334 339 343 34 5 350 354 355- 356 357 358 3.59 359 360 362 363 368 363 364 ILlaneUtt ARGRAFFWYD GAN B. R. RE.ES, TAUGHAN. STREET. PRI& PEDAIR CEINIOG. i^ÄS^Ä