Skip to main content

$9&± Ẁnr 648.] IY lí 4£ 5i [CyFées Newydd-%105. Y DIWTGTWR. M E D 1, 1880. '," Yr eiddo Ccesar i. Cwsar, a'r eiddo Duw i Dduẁ." DAÎT ÖLYGIAETfl Y PARCHN. E- AERON ílONES, MANÖRDILO, R.S-O*/ ■. ■ ' *"• ■■• ' ' '•/ - ' ■• " A- : ""• '"" ' " -' ■ '"*■'■'" ---■ - " "'.' D. ÂVAN ^RiFFITH, TROEDRHIWDALAR. • f;€3f? CyhWrfiadan Duwinyddoì a Gwyddonol jt Oes, gan"y Parch. T. Davies, D.D., Llanelli ..." ... .; ........*... ... „. ... ... ... ... ... 293 Yr Ysgol Sabbathol, gan ý Pàreh. D. Lewis, Llanelli... ... *... "..'■ ... 309 AdgOfìòn ám y Diweddar Barcb. Owen Thcmas, BeuJah.. ... ... ..» ...311 Barddoníàeth— 1 PJentyn Amddifad ... ... ..... ;.. .;......... ...... 313 TemlNàtur ... ;* ... ......... ... ... ... ... .. f. ... ... 31ë Byrgòfiant i'r Öiwed-dar í>avîd Davies, Glancorwg, ger Caerfyrddin, a'i. Briod, gan L. J. ... ... ...... ... .:...... ... ... .;'.*. ... ... ... 314 Crynodeb Enwadol... ... ... ....... ... ... ... ...... ...... ... ...317 Jíodioît Misol— ' Sahbath yn Llanwrtyd .. ... -.. ... ;.. ........... ...... l 319 YLle... ... .... ......... ... ... -...... ;.. ... ... .........319 : Yr Ymwelwyr...... ..... .. ..-' .. ....;. ... ..." .. 320 Y Modd y Treuliant eu Hamser .... ..... .. ..■• .. ,, .. 320 Eilsbỳ Ẅedi ei Gölli; ....... ... ...... ......... ... ..*. 32L Oedfa'r Boreu..» ..... ..... ... ... ... ... ..... ..".;-...V V, B2L Abefgwesyn :..... ... ..; .... ......: .-...' ... .. ..... ...322 : Oedfa'r Hwyr ... ... .,;... .'. .... ... .......... .... 323 '-: Cyfarfodyddyr Undeb;. ... .. ». .... .. .. ... .. .. .. ..324 Y Càdeirydd yri D.D............... ... ...... .... 325 Adolygiad yWäsg .... .. ..' .... .. .. .. .... .. ■« 325 Y Ẅebs Säbbathol— ."' - * Médi laf—Däfydd a Gbliath................ .. .. 326 „ 8fed—Dafydd ä Jonathan .. .... .. .. .. .. '.. \. ..327" .„ 15fed—Dafydd yn Arbed Saul .... .. -. .. ... .. ... 327 .„. 2;2ain—Marwolaéth Saul a'iFeibion.. .. .. ......... ..328 äl&ltlllt* A.RGRAFFWYD GAN B. R. REES, VAÜGHAK STREÉT, PÄIS PEDAIR CEINIOCr.