Skip to main content

sẅs Uhif 647.] [Gyfres Newydd—IOÌ. T DIWTGIWE. AWST, 188 9. " Yr ejddo Cwsar i Ccesar, a'r eiddoDuw'iDduw." ìt. DAN OLYGÍäETH Y PARCHN. E. AERON JONES, MANÖRDILO, R.S-Ö, •■•A. D,' ÀVAN GRIFFITH, TRÖÉDRHÍWDAtAR» OYJSTWYSIAD. Ŷmweliadáu Gweinìdogaethol, gan y Parch. E. Aeron, Jones, Manordilo ... 257 Pedwàr Mis Gyda Chymrv'r Ámerica, gari y JParch. R. Thomas, Glandẁr 261 Congl ÿr H^n Lytbyrau, ííaù D. A. G. ... ...... ... ................ 268 Annibyriiaeth yn Ngháerdydd. gan Mr. D. Lâdd Davies, Caerdydd .. ... 270 Ỳetwéria'r Teulu, .gan-.Glwydwfnfro ...... ... ... ... „..... ...... 272 Braslun Pregeth gan y Diweddar Bárcri. W. Wiüiams, Wern, gan Lloffẁr'■'* 277 Adolygisd y Wasg ... .. ................ ............... ...278 NODIÒH MlSOL—' '.'•; YShîŵ... ... ......... ... ...............-......... ... 283 Gwäddoliadau y Téulu Breninol...... ............ ....... ... 284 Priodas y Dywj'soges Louise o Gymru ............ ... ... ... 284 Y Weihyddiaeth ag Addysg Ganol-raddol ............ ... ... ... 285 Mesùr Gasgluy Degum ......... ... ........... .i. ... ... ... 285 Etholiad Mr. John Lioyd Morgan ...... ... ... vi...... ... ...285 ■ Cÿfláfareddu yn Achos Ànghjdfod y Bala ... ... ... ... ...... ... 286 Marwolaethlar8.JansenDav.es......... .. ...... ............ 286 Marẃolaeth yparch, iíi W.'HobertS, ystradgynlais...... .......... 288 X GOF-GOLOFN— ^ Mrs. Èmma Ûriffi ths, Fítejohn's Avênue, Llundain, N.W.... ...... .«288 Crjriodeb Enwadol......... ...... ... ..... ... ,..... ... ... 289 Y Wers Sàbbathol—- Awst 4ydd—Saul yn Cael éi Ddewis gan Dduw...... ... ...... ... 290 „ lleg—Anerchiad YmádaWol Samuel ... :..... ......... ... 291 ,, 18fed~Saul jnÇaelei Wrthod gamDduw .. ... ............ 2.91 „ 25ain—-Eneiniad Dafj'dd yn Frenin ... ... ... ........ ... 292 )s \\W- 2| 'a ■Al Ulanellú ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, YAÜGBAN STREET. PBIS PEDAIR CEINIOG.