Skip to main content

■RiÜF 646.] '^=^M^^,M^~^P [Cýfres Newydd—103. T DIWYGIWB. ^Ì GORPHENHAF, 1889. " Yr eiddo Cmsar i Ccesar, a'r eiddo Duw iDduw." DAN OLYGIAETH Y PABCHN. E. AERON JONES, MANORDILO, RSO . D. AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR. cyjsrwYsiAD. Kilsby Jones, gan D. A. G. ......... .'. ...;-.. ... «. ... ... .... ... Barddoniaeth .. .. ........•....... ... ... ....... ... YrYmadawiad Diweddaf, gan y Parch. D. ■ Wj'nne Evans, Llanelli .. Iësá a'r Marw, gan Mr. Ben. Evans, Coleg Caerfyrddin........ ... Cauiadaeth y Cysegr, gan D. E. ...... .. ..... .... ... ... .. Yetwen a'r Teulu, gan Çlwydwenfro........"..... .. ... ... .. Y Pwysigrwydd i Athrawot. ac AihraAvesau yr Ysgol Sul i Feithrin Ysbryd Därllengar, gan Mr. D. Ladd Dayies, Caerdydd ...........".. Nodion Misol— >.. Sabbath yn Llandrindod.......... ............... ... ..<; * Mis y Daraweiniau ................. .................. Mb ŷ Cymanfa«edd......................... ...... Gladstone ar Daith ............ .. ................ ... Y Ddirprwyaeth Freninol ... ... .................. ...... Adolygiad y Wasg ..... .......................... .. ... Crynodeb Ènwaclol ... '" .. ........ ..i ... ..... .......,. Y Gos;-golofíí— Mr. John Bevan, Twyn-yr-odin Cottage, Llansamlet, gan Cyfaill .. .. Y Wers ,Sabbathol— Gorphenhaf 7fed—Samuel yn cael ei alw gan Dduw ... ........ „ 14eg—Marwolaeth Ofidus.EIi ... ... .. ...... ...... ,, 2lain—Samuel y Diwygiwr f.. .. ............ ,, 28ain—rlsrael yn gofyn am Frenin ... ... .. ... .j. •. 247 249 249 2ò0 250 251 252 254 HlaneUù ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, VAUCHAN STREET. PBIS PEDAIB CEINIOG. w-