Skip to main content

á^d^ây Bhif-645.]'- [CYFRES Newydd—102. Y DIWYaiWR. MEHEFIN, 1889, *f Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PARCHN. E. AERON ÜONES, MANÖRD1LÖ, RS-O , j± ■ . ■' D- AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR. OYJSrWYSIAI>. Ysbrydolrwydd y Sefyllfa Ddyfodol, gan y Parcb. J. Bowen-Jones, B.A., Aherhonddu............... ......... ... - ... ... 185 Y Dain Líaw,gan Mr. D. Ladd Daviesj Picton Place, Caerdydd ... 192 Arweinydd y Gân, gan y Parch, D. Lewis, Llanelli. ... ......... 195 AJian fiamsay, gan y Dìweddar Barch. J. Ransom Williams, Prif- ysgol Caerdydd ... ... ......... ... ...... ... ...... 197 Yetwen a'r Te«lù, gan CJwydwenfro ... ... ... ...... .........200 Y üaethiwed Babilonaidd, gan Mr. O. Beynon Evans, Aberteifi ... 203 Gwir Gyraeriad yn ei Natur a'i Amlygiadau, gan y Parch. B. Carolan Davies, Ty'nygwndwn .;.:.,.'...... ... ... ... ... ... ... 206 Nodios Misot.— Uchel Wyliaü Mai ... ...... ... ... ... ... ... ... ... 209 Cymdeithas Rhyddhad Crefydd ...... ... ... ... ... ..... 210 Cynygiad Mr. Dillwyn yn Nhy y Cyffredin—Yr Undeb Gynuîl- èidfaol...... ... ............ ...... ......... ... 212 ythnos o Gyfarfodýdd Mai, gan y Parch. R.-James, Llanwrtyd ... 214 Enwàdol ... ..; .:. ... ... ... ... ... ... ... ... 217 Sabbathol— A n 2il—Crist o Flaen v Cynghor ... ... ... ... W. ... 217 9fed—Crist Gerbfon Pilat ...... ...... ... ». ... 218 16eg—Crist vn Cael ei Groeshojelio ... .......... ... 219 23ain—Crist'Ẃedi Adgyfodi ......... ... ... ... 220 30ain—AdolyguGweisiy Chwarter......... ...... 220 Ulaîtflli ARGRAFFWYD, GANB. R. REE$ PRIS PEDAIR C; STREET.