Skip to main content

3&é=àA. Èhif 644.] [Ctfres Newydd—101. V & Y DIWYGIWE. MÍÂI, 1889. " Yr eiddo Ccesar i ÛCBsar, arr éiddo Duw i Dduẁ" DAN OLYGIAÉTfl Y PARCH&. E- AERON JONES, MANORDILO, R.S-Or, .A. D- AVAN .GRIFFITH, TROEDRHÍWDALAR. OYJSTWYBIAD. Cael y Lloaws yn.Nghÿd, gan y Parch. L. Jones, Ty*nycoed..................... 149 1 Beibl Cymraeg, gan y Parch. J. Tégryn PhìlHps, Hebron..................... 152 John Bright....................^.................................;............................ 156 Barddoniaeth-— Y Parcb. T. Penry Evans, gany Parch, J. Tegryn Phillips, HehroD........... 164 Gwir Ddiwygiad Eglŵysig, gan y Parch. J. Böwen-Jones, BiA., Aberhonddu 167 Yetwen a'r Teulu, gah Clwydwenfro...........,.........'■'.. .,, .<•'........,.'. 170 Nodion Misol...............,........,..............,../................................ 175' Y Gop-golofn— Mr. Thomas Jones, Bolgoed Ganol..................,\.,.....................,............180 Adolygìad y Wasg..'■;............................................................................ 181 Y WEBS SABBATHOL-r- Mai 5ed—Ÿ Gorchymyn, i Wylio.................................................... 182 „ 12fed—Yr Eneinìad' yn Bethanîa..,....... ...............—................ 183 „ 19eg—Swperjfer A'rglwydd..................................................... 183 „ 26ain—Bradychiad yrlesu.........................................,...... 184 ILlaitrUt. ARGRAFFWYD GAN B. R. REES,'. YAUGHAN STREET. PRIS PEI>AIR CEINIOG. c\ iÜ tgr