Skip to main content

h^C&Ẅ-V** M^ "9Í^r** 'ä&S~kr**.. ^.^kr^> \3 ft 1? l^ Ehif 642.] [CYFRES NEWYDD—99. Y DIWY&IWR MAWRTH, 1889. " Yr eiddo Ccesar i Cçesàr, ár eidâo Duw i Däuw." DAN OLYGIAETH Y PARCHN. "E- AERON JONES, MANORDILO, R.SO^ D- AVAN GRIFFITH, TRÖEDRHIWDALAR. GYJSÍWŸSIAI). Dylanwad Cyffredinoì y Chwyldroad Seisnig; 1688,-gan y Parch. L. Jones, Ty'nycöed ..." ... .. ......... ;... ... .....,............ 3y Mywyd a'm'Gweinidogaetîî ... ,..... ... ... ...... .... ... ... Barddomiaeth— Estynìad ÿ Dydd, gan y Barch. E. Aeron Jones ... ...... ... ... ,..; •:':. Mawreâd Duw, gan Rhỳs ap Rhys, Taibach... ... -'..' ..." ... ... ... _88 Crefydd—ei Hanfod, ei Hymddygîad, a'iGwobr, gan y Parch. J. S, Evans, Çemaes, Môn. ...... ... ... ... _ p ... ... .. ...... ... ., 90 Yetwen a'r Teiüui gan Clwydwenfro ... ... ... ... ,.i .. ...- ... ... 94 Annibyniaetb yn Nghaerdydd, gan Mr. D. Ladd Dayies, Caerdydd... ... ... 96 Y Gop-golofn— . Mr, Thomas Price, Cefnucheldre, Yatradfellte ... ..... ... ... ... 97 Nodion Misol ...... ... ... ... ... ... ...*.. ... ... ......... 102 Penodan yri Hanes Crefyddol yr Iwerddon, gan y Parch. R. James, ... ... ... ... .. ,.. ... *.. ... ... ... ... 108 ......... ... ...... ...... .„ ... ... 109 &&/ 81 kr ÙT é\ l> ■ Llanwrtyd... ... ... ...- ..i **ÿjj Crynodeb Énwadól ... ... ... ... ... .. Adoíygiad y Wasg... .. ......... ... •• Y Weks Sabbathol— Mawrth 3ydd—lesúỳ Messiah ... ... ... ,, lOfed—Cymhw3Tsder Ysbryd ... ; ,, 17eg—Cariad Crist at yr Ieuanc ... ,, 24ain— Bartimeus Ddall ... ... . „ 31aîn—Adolygiad o Wersì'r Chwarter UlaneUû ARGRAFFWYD GÁN B. R. REES, YAUGHAÎT STREET. PB.ÍS PEDAIR CEINIOG. 110 111 111 112 112 nr