Skip to main content

\3 Rhif 641.] [Cyfres Newydd—98. Y DIWYG-rWR CHWEFROR, 1889. " Fr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eicldo Duic i Ddmv." ; x>^.2sr oxi-sra-i^.Ea?H: y parchjt. E- AERON JONES, MANORDILO, RSO, D- AVAN GRIFFITH, TRO£DRHIWDALAR. OYJSrWYSIAD. Prófedigaethau Cymydogaethau Gwledig, gan y Parcb. T. Johns (Taborfryn) Llanelli........................................................................................ 41 Dyledswydd yr Eglwya tuag at y Cysegr, gan y Parch. M. Evans, Aberhondd a 50 Yetwen a*r Tenlu, gan Clwydwenfro.......................«..............*.,...„,...... 55 Barddoniaeth— Yr Ymherodres Helena a'i Gwaith yn Mhalestina, gaay Parch. D. Griffith Dolgellau.......................„.......................................................... 5? Manteision Ienenctyd yr Oes Bresenol i Gyrhaëdd Gwybodaeth, gaa Maeronwr 60 Annibyniaeth yn Nghaerdydd, gan Mr'. D. Ladà Davies, Caerdydd..,........... 62 Y Ddeddf Foesol, gàn y Parch. J. Ransom Williams, University College, * • Caerdydd..................................................................................... 64 Peryglon Pethau Cyfreithlawn, gan y Parch. R. Jones, Talybont............ 67 Adolygiad y Wasg............................................................................... 70 Cryhodeb Enwadoi>- Cyfundeb Dehenol Mprganwg..........>................................................... 71 Çyfarfod Chwarterol Brycheiniog......................................................... 71 Cyfundeb Cymreig Mynwy...................................................,............. 72 Y Wers Sabbathoit— Chwefror 3ydd—Dameg yr Hauwr...................................................... 72 „ lOfed—Satan yn Çael ei Orchfygu.......................................... 73 „ 17eg—Iachad y Wraig Ofnus............................................... 76 ,i 24ain—Yr Athraw a'i Ddeuddeg Dysgyb................................ 76 !ÍV ARGRAFFWYD GAN B.' R. REES, YAÜGHAN STREET. PRIS PEDAIR CEINÍOG.