Skip to main content

IONAWR, 1889. " Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." E. AERON JONES, MANORDILO. R.SO, -a.. D. AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR. OYNWYSIAD. Y Parch. E. Aeron Jones, gan y Parch. T^ Johns (Taborfryn), UaijellL.»...... 5 Fy Mywyd a'm Gweinidogaeth......................„........................................ 10 Bahddoniabth— *' A Bydd Goleuni yo yr Hwyr," gan E, Aeron Jones.........................*... 13 Y Dymhestl ar For Tiberias, gan Thomag Evans, Coleg Caerfyrddin........ 14 Dyweyd Amen, gan Mr. John West Jones, Briton Ferry............................. 15 Sylwadau ar Adnodau, gan y Parcb. D. M. Davies, Talgarth........................ 18 Dechreuad Cenedl y Cymry, gan *' Preswylydd y Gareg," Ystradfellte.......... 20 Y Ddeddf Foesol, gan y Parch. J. Sansom Williams, Unirersity College, Caerdydd....................................................................................... 23 Sylfaen Bywyd ac Iacbawdwriaeth, gan " Selyf Morganwg"........................ 26 NodionMiaol.......................................................í^....,..»....................29 CltYNODBB ENWADOlr— Cyfundeb Dwyreiniol Morganwg............................................................ 33 Cyfundeb ẅgleddol Morganwg............................................................. 34 Cyfuudeb Cymreig Sir Benfro..................................,............................ 34 Cyfarfod Chwarterol Brycheiniog.........................................................85 Cyfundeb Gorllewinol Sir Gaeifyrddin.................................................... 36 Y Gof-golofn— Robert Baglyn, Llangynidr................................................................... 36 Adolygiad y Wasg................................................................................. 37 Y WeBS SABBATHOlf— Ionawr 6ed.—Cenadwri Ioan Fedyddiwi.................................................38 „ 18eg—Sabbath yn Mywyd Crist....................................................88 „ 20fed—Iachád y Gwahanglwyfus...................................................39 „ 27ain—Maddeuant a Iáchad......................................................... 40 ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, VAUGHAN STREET. PBIS PEDAIR ÇEINIOG. ilrH ***,&'*• f~ÊC\ <~Êf\ « ' îl