Skip to main content

Ehif 626.] v [Cyfres Newydd—83. TACHWEDD, 1887- ilYr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiädo Duw i Dduuj." DAN OLYGIAETH Y PARCHN. E. AERON JONES, MANORDILO, R.SO, D. AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR, CYNWYSIAD, \ Y Gorchymyn Newydd, gan y Parch. W. C. Jenlüns, Cydweli.....365 ( Ysbrydolrwvdd Teyrnas Crist, gan y Parch. Thomas Thomas, Llan- ) gadog .".-----..".................................................... 3G9 ( Llwyddiant—Pa betb. yw ? gan W. S. Miller, Ysw...................377 \ Dives a Bacchus, neu Anr a Gwin, gan Senescens.................. 379 { Sylwnodau Mrs. Davies, Talgarth, ar Ilanau o'r Beibl, gan y ) Parch. D. M. Davies, Talgartb .............................. 382 , Victoria, gan T. D, E................................................. 385 j Adolygiad y Wasg— / Byr, ond Anwyl Goffa am Charles Morgan Davies, Towy Villa, { Llandilo................................................. 389 S Y Beibl a'r Dosbarth, neu Lawlvfr at Wasanaeth Ieuenctyd yr ) Ysgol Sabbathol ............I................................. 390 l Y Geninen-Hydref, 1887....................................... 391 ( Y GoF-GoLOFN— Mrs. Elizabeth Lewis, Dodgeville, Wisconsin, gan Sem Phillips.... 392 Ymweliadau Gweinidogion o Gymru, gan Hoffwr lawndrefn........893 Nodion Misol— Cyhuddiadau Spurgeon—Yr Undeb Cynulleidfaol................ 394 Anerchiad y Gadair—Auercbiad Dr. Fairbairn—Papyr Dr. Wilkins 395 Crynodeb Enwadol.................................................. 895 Y WeRS SABBA.THOL— Tachwedd Ged—Mat. x. 29—42 ................................. 397 „ 13eg—Mat.xi. 1—15................................397 ( „ 20fed—Mat. xi. 20-30.......................... ...398 „ 27ain—Mat. xii. 1—14 ..............,................... 399 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, VAUGHAN-STREET. PRIS PEDAIR CEINIOG.