Skip to main content

Hhif 625.] [Cyfres Newydd—82. HYDREF, 1887- "Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." ( 7 ) DAN OLYGIAETH T PARCHN. E. AERON JONES, MANORDILO, R.S-O, A í D- AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR, / _________ / CYNWYSIAD. Walter Cradoc : ei Fvwyd, ei Athrylitb, a'i Weithiau, gau y Parch. D. Griffith, Dolgellau.........................................329 ; Dafydd Wedi Tori ar ei Gyflog, gan y Parch. L. Jones, Ty'nycoed 335 J Peryglon y Gyfeddach, a'r Pwys i Grefyddwỳr Gadw yn Glir Oddi- wrthi, gan y Parch. W. Trevor Davies, "Llanelli............... 338 , Barddoniaeth— ) Amser, gan J. T...........................................343 ) Cathl i'r Eos, gan G. A...................................... 343 ) Stephan Fertíryr, gan Gomer Henry, Cydweli.................. 344 ) Lloffion o'r Maes Cenadol, gan y Pareh. J. Silin Jones, Llanidloes .. 345 ì Sj-iwnodau Mrs. Davies, Talgarth, ar Ranau o'r Beibl, gan y ( Parch. D. M. Davies, Talgartìi............................... 348 ' Y GOF-GOLOFN— , Mrs. Roberts, Pontypridd, gan Henry 01iver....... .......... 350 ) Eustace Richards, Ÿsw., Y.H., Aberdar, gan D. Silyn Evans...... 352 ) Adolygiad t Wasg— ) Cylchoedd Eglwysig.......................................... 354 < Dalenau Cysylltiadol.......................................... 356 { Adroddiad yr Undeb.......................................... 356 ^ Crynodeb Enwadol...............................................357 \ Y Wers Sabbathol > Hydref 2il—Mat. viii. 8—13 ...................................... 359 „ 9fed-Mat. viii. 18— 27..................................... 360 [ „ 16eg—Mat. ix. 1—13.................................... 361 ( „ 23ain—Mat. ix. 18—31.................................... 362 ) „ 30ain-~Mf>.t.ix. 35-38; x. 1-8........................... 863 ) -'.' ' I ——~s=£S9MS22>çr~^~ ) LLANELLI s ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, VAUGHAN-STREET. PRIS PEDAIR CEINIOG. - . ?