Skip to main content

Ehif 624. [Cyfres Newtdd—81. MEDI, 1887- "Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PARCHN. E. AERON JONES, MANORDILO, RS-O-, D- AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR, CYNWYSIAD. ( Crefydd Abel, gan y Parch. John Jones, Llangiwc .................. 293 YCysyîltiad rhwng Gogoneddiad Crist a Dyfodiad yr Ysbryd, gan y Parch. Lewis Bej'non, Llanfairynmuaìlt.................*........ 297 \ Y Ddiweddar Mrs. Davies, Siloah, LÍanelli, gan Leolinus........... 302 ) Llofrion o'r Maes Cenadol, gan y Parch. J. Silín Jonc-s, Llanidloes..... 305 J Mj'fyrdodau Duwinyddol, gan Selyf Morganwg ,.,-,.............. 309 ) Bauddoniaeth-- ( Dydd y Croeshoeliad, gan y Parch, J. Yinson Stephens........ 310 ( Sj'lwadau Mrs. Davies wrth Ddarlien v Beibl, gan v Parch. -, D. M. Davies, Talgarth ............"..............."......... 311 < Y Gof-golofn .................................................. 313 < *" \ NODION MÌSOL— ( Yr Eisteddfod Genedlaethol.............................................. 317 ) Etholiadau Glasgow a Northwich—Yr Encilwyr a'r Etholiadau— Duc Westminster a Gladstone—Colli Amddiffyniad y Faner— ) Y Toriaid a'r Encilwyr—Rhagolygon Amaethwyr ein Gwlaä ... 319 / Crynodeb Enwadol.............................................. 320 ( ÌT Wbbs Sahbathol— ( Medi 4ydd~Mat. vi. 19—34 .................................. 325 ' „ lleg—Mat. vii. 1—12.......................•............326 \ „ 18fed-Mat. vii. 13-29 ................................. 32< ,', 25ain—Adolj-gu Gwersi y Chwarter ..................... 32*> LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. E. RBES, VAUGHAN-STREET PRIS PEDAIR CEINIOG.