Skip to main content

Ehif 623.] [Cyfres Newydd—80. < AWST, 1887- "Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PARCHN. E. AERON JONE*S, MANORDILO, R-SO, D. AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALART^ CYNWYSIAD, * Crefydd Ysbrydoî, gan y Parch. T. Davies, Llanelli ............257 ^ Rhyddid yr Ëfengyl, gan y Parch. M. C. Morris, Ton-Ystrad ..... 265 ; Barddoniaeth— { Englvnion i'Henaint, gan R. W................................ 27Î ( Yr Eneth Ddall, gan J. II.....................................272 í Ystorm ar y Môr, gau C. W.................................272 ' Cvfarfodvdd vr Undeb vn Nolgellau, gan Undebwr............... 272" ) Yictoria, gan *T. D. R...*..................f........................ 280 ) Nodion Misol .................................................* 286 ) Crynodeb Enwadol,— ) Cyfarfod Chwarterol Cyfundeb Dwyreiniol Morganwg........... 287 ) Y Weks Sabbathol— '. Awst 7fed—Mat. iv. 12—25 ................................... 288 ) ., 14eg— Mat. v. 1—16.................................. 288 ) „ 21ain—Mat. v. 17—26..............»....................... 290 ) ,. 28ain-Mat. vi. 1—18...................................... 291 ( —-—*z££?M$2£^~-— LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, VAUGHAN-STREET. PBJS PEDAIB, CEINIOGr. •^. wr^wr