Skip to main content

5KSì> i i ( JRhif 622.] [Cyfres Newydd—79. GORPHENHAF, 1887- "Yr eidáo Ccesar i Ccesar, oJr eiddo Duio i Dduw." DAN OLYGIAäTH Y I'AUCHN. E. AERON JONES, MANORDILO, RSO. D- AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR CYNWYSIAD, Y Gwir Bregeíhwr, gan y Parch. D. Lewis, Llanelli............ Ein Dytedswydd Grefyddol tuag at y Plant a'r Ieuenctyd, gan y Parch. T. Davies, Llanelli............................... Y Gwyliau Iuddewig a'u Gwersi, gan Mr. 0. Beynoh Evans, Aberteifi Mjsfyrdodau Dnwinydcìol, gan Selyf Morganwg....................... Chrysostom, gan y Parch. Thomas Phülips, Llangatwg........... Barddoniaeth.............................................'■............ Ad-drem ar fv Mvwvd a'm Gweinidogaeth, gan y Parch. D. M. Davies, Talgíuth*..................,___................................ Yictoria, gan T. D. R............................................ NoDION MlSOL— Y Cymánfaoedd—Athrofa Goffadwriaethol Aberhonddu.......... Cyfarfotìydd yt Undeb yn Dolgellau .......................... Jubîli ei Mawrhydi ...............................„......... Crvnodeb: Enwadol.......'...................................... 221 Y Wees.íSabbathol— Górphëhhaf 3ydd—Mat. ii. 1—12.................. lOfed—Mat. ii. 13—23 ................ ,.„ ' ■ 17eg—Mat. iii. 1^-12................ , "" „ 24ain—Mat. iii. 13—17; Ioan i. 34—37 „ 31ain—Mat. iv. 1—11................ LLANELLI í ARGRAFFWYD GAN B. K. REES, VAUGHAN-STREET. ■ PBJS PEUAIR CEINIOG.