Skip to main content

Ehif 619.] [Cyfres Newydd—76. EBRILL, 1887- "Fr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eidclo Duio i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PARCHX. E. AERON JONES, MANORDILO, RS.O, D- AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR. CYNWYSIAD. Y Ty Ysbrydol, gan y Parch. L. Jones, Ty'nycoed................ 113 Y Sabbath, gan v Parch. J. S. Evans. Cemues, Môn............... 117 Y Frwydr Fawr/gan C. L. N................................... 122 Adgofiòn Taith, gan v Parch. J. Bowen Jones, B.A., Aberhonddu.... 128 Addysg Grefyddol PÌant, gan J. M. D. -..... .................. 131 Barddoniaeth"................................................... 132 Ad-drem ar F}T Mvwvd a'ni Gweinidogaetb, gan v Parch. D. M. Davies, Talgarth/............................"............... 133 Braslun Pregeth, gan y Diweddar Barch. D, Bateman, Rhosycaerau 135 Nodion Misol— Henry Ward Beecher—Ei Ymweliad â Phrydain yn 1886 — Spurgeon a Beecher ......................"................. 137 Deehreuad ei Weinidogaeth—Dwv Bregeth ar Gaethwasaeth—Ei Fynediad i Broolclyn..........'..........................«., ? 138 Ei Weinidogaeth vno—Lìytlivr Mrs, Beecher—Ei Farwolaeth a'i Angladd ......"..........".................................. 139 Marwolaeth y Farch. E. Hoberts, Cwmafon.................... 140 Crj'nodeb Enwadol......;............................................... 141 Adolygiad y Wasg................................................... 144 Y Wers Sabbathol— Ebriil 3ydd—Gen. xxxvii. 23—36................................ 145 „ 10fed-Gen.xli. 38-49........................................... 146 „ 17eg—Gen. xlv. 1—15 ...................................147 „ 24ain-Gen. xlvi. 29--34 ; xlvii,6--12....................... 148 —-^tSÿJsì^s^^— LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, VAUGHAN-STREET. PBIS PEDAIR CEINIOG.