Skip to main content

Ehtf 618.] [Cyfres Newydd—75. MAWRTH, 1887- "Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw.' DAN OLYGIAETH Y PARCHN. E- AERON JONES, MANORDILO, RSO, D- AVAN GRIFFITH, TROEDRHSWDALAR, CYNWYSIAD, Y Frwydr Fawr, gan C. L. H................................... 77 Gofyniad Gwladol a'r Ateb Ysbrydoì, gan y Parch. D. Morgan, Resolven..................................................... 81 Yr Ysgol Sabbalhol—Moesoldeb ei Haddysg, gan v Parch. J. R. Willianis, Hirwaun............ -............................... 88 Apolos, gan Mr. D. Ladd Davics, Caerdydd.......................... 93 Ad-drem ar fy Mv\vycl a'm Gweinidogaeth, gar. y Parch, D. M, Davies, Talgarth........................................... 95 Troedrhiwclalar, gau D. A. G.............................•...... 97 GweledigacthDaniel. gan v Diweddar Barch. W. Williams, Llanwrtvd 100 Barddoniaeth.............."........... ,..-,....................... 102 Nodion Misol................................................... 104 Crynodeb Enwadol................................................. 107 Adoh'giacl y Wasg................................................ 108 Y Wbrs Sabbathol— Mawrth Ged—Getì. xxii, 1—14............................................ 110 „ 13eg—Gcr. xxviii. 10—22 ........................................... 111 20fed- Gen. xxxii. 9—28................................................ 112 „ 27-ain—Adolygu Gwersi ý' Chwarter.............................. 112 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, VAUGHAN-STREET. PRIS PEDAIR CEINIOG.