Skip to main content

Reif 617.] [Cyfres Newydd—74 CHWEFROR, 1887- "Tr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo J)uw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PARCHN, E. AERON JONES, MANORDILO, RSO, A - D- AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR, CYNWYSIAD, Moesoldeb, gan y Pareh. Jonah Morgan, Cwmbacb............».......41 Braslun Pregeth, gan y Diweddar Barch. D. Bateman, Bhosycaerau... 51 Perthynas y Plant a'r Eglwys, gan loan Cribwr, Gilfach Goch...... 53 Dylanwad Llyfrau, gan Khys ap Iago.............................. 54 Barddoniaeth.............'........................................ 57 Ad-drem ar Fy Mywyd a'm Gweinidogaeth, gan y Parch. D. M. Davies, Talgarth..............................*...............59 Adolygiad y Wasg................................................ £1 Crynodeb Ênwadol............................................... 64 Gweledigaeth Daniel, gan y Diweddar Barch. W. WiJliams, Llanwrtyd 69 Nodion Misol— Sefyllfa Fygythiol pethau ar Gyfandir Ewrop.....................70 Ymddiswyddiad Bandolph Churchill, &c.......................... 71 Marwolaeth Iarll Iddesleigh—Agoriad y Senedd—Cvnghrair Rhydd- frydol Deheudir Cymru—Cyf rifiad y Bobl......."...............72 Y Wers Sabbathol— Chwefror 6ed—Gen. xiii. 1—13................................. 73 „ 13eg—Gen. xv. 5—21...................................74 „ 20fed—Gen. xviii. 16-33.......,....................... 75 „ 27ain—Gen. xix. 15—26 ............................. 76 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, VAUGHAN-STREET. PBIS PEDAIR CEINIOG.