Skip to main content

fifiSBM*1 [Cyfres Newydöjt—72. RHAGFYR, 1886- "Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duwi Dduw' DAN OLYGIAETH Y PARCHS. E. AERON JONES, MANORDILO, R-S-O-. D- AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR. CYNWYSIAD, Meddwdod a Sobrwydd, gan y Parch. Josiah Jones, Machynlleth.... 401 Yr Areithfa a'r Sabbath, gan y Parch. L. Probert, Pentre ..........408 Person a Swydd Crist, gan Mr. E, Bowen, Bala........«........... 412 Barddoniaeth.............................„................................ 416 Dewisiad Lleo!, gan y Parch. R. James, Llanwrtyd.................417 Ad-drem ar Fy Mywyd a'm Gweinidogaeth, gan y Parch. D, M, Davies, Talgarth.............."................................. 420 , Croeshoeliad lesa Grist.................................,.........422 Adoíygiad y Wasg .t.........,,....................,...............424 Nodion Misol— Symud yr Hen Derfyriau—Pwnc y Sabbath a'r Noncon.~Edward White a'r Sabbath—Syniadau Penrydd..........................425 Dylanwad y Cyfryw ar Jfoesau, &c,—Lleihau Oriau Gweithio a Dydd yr Arglwydd.......................................... 426 : Y Weinyddiaeth ac Awstria, &c—Gymru aDadgysylltiad........427 Y Webs Sabbathol— . Rhagfyr 5ed—Dat. v............................................... 427 „ 12fed—Dat. vii, 9-17 .................„.....................429 „ 19eg—Dat. xxii, 8r-21....»-................................ 430 „ 26ain—Adolyga Gwersi y Chwarter.......................... 430 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, YAUGHAN-STREET, PRIS PEDAIR CEINIOG.