Skip to main content

■ > ' ' . ' . ■ ."3 "Yr eiädo Ccesar i Ccesar, dr eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PARCHN. E. AERON JONES, MANORDILO, R-S-O, D- AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR, CYNWYSIAD, Crist rnewn Teuluoedd, gan y Parch. W. Thomas, Whitland ...... 365 Gweddi, gan y Parch. M. C. Morris, Ton-Ystrad ................. 370 Maboliaeth Crist, gan y Parch, J. Ll. Jones, Cerygcadarn ........377 Person a Swydd Crist. gan Mr. E. Bowen, Athrofa y Bala ......383 Barddoniaeth.............................. ................... 386 Pregeth, gan S. J................................................ 387 Caniadaeth y Cysegr, gan W. R. Edwards, Sardis, Maldwyn...... 389 Ad-drem ar fy Mywyd a'm Gweinidogaeth, gan y Parch. D. M. Dairîes, Talgarth .-,............ ..................... ..-----...•>.** 389 Adolygiad y Wasg— F Geninen—Hydref, 1886....................................... 392 Nodion Misol... ...............,...,......................................... 394 Crynodeb Enwadoì ..;............................................... 396 Y Wjurs Sabbathol— Tachwedd 7fed—Ioan xx. 19-31....................................... 396 „ 14eg—Ioan xxi. 1—19................................. 397 „ 21ain— 1 loan i. 5—10; ii. 1—6........................ 399 „ 28ain—Dàd. i. 4—18...........................................400 LLANELLI: ARGRAEFWYD GAN B. R. REES, VATJGRAN-STREIT. PRIS PEDAIR OEINIOG.