Skip to main content

>•"'". * -îfc - . J&hif 613.] [Cyfres Nbwydd—.70. ___Më i HYDREF, 1886. "Fr' eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." T>AK OLYGIAETH Y PAECHN. E. AËRON JONES, MANORDILO, RS-O., D. AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR, CYNWYSIAD, Ffyddlondeb Crefyddol, gan v Parch. M. Jones, Tynewydd, Treherbert...............*............................. .... 829 Anghvsondeb Cymeriad, gan y Parch. W. C. Jenkins, Cydweli...... 335 Gwyrth, gan y Parch, M. C. Morris, Toa-Tstrad.................. 339 Llys Snsan, gan y Parch.,D. Lewis, Llanelli........................ 342 Ariangarwch, gan D. Gwenffrwd Evans, Greenfìeld Place, Llanelli..., 345 âd-drem ar fy Mywyd a'm Gweinidogaeth, gan y Parch, D. M. Davies, TalgarÖi......................................... 347 Y Gof-Goiŵfh— Adgofion am y Diweddar Mr. Joseph WilHams, Grove, ger St. Clears, gan Cyfaül........................................350 Marwolaeth a Chladdèdigaeth y Parch. J G. Thomas, Gower Road, gany Parch.T, Johns...............*...................... 351 Nodion Misol— Marwolaeth Mr. Samuel Morley..................................... 353 Dylanwad ei Fam—James Parsons a Thomas Binney................. 354 Gadael y Byd i'r Diafol—Fel Masnachwr—Y Goruchwyliwr— Rhoddi ei Arian, ei Amser a'i Ddylanwad.......................... 355 Fel Dirwèstwr—Un o'r BobL, ac am barhau yn un o-hònynt.......... 356 YSenedd—Pleidleisio Arian-'-Brwyclr y Degwm .................. 357 CrynodebEnwadol............................................... 357 Y WERS SABBATHOE— Hydref 3ydd—Ioan xviii 1—14................................... 360 ^, lOfed—loan xviil 28—40............................... 361 ' „ 17eg—Ioan*xix, 1~-16..................................i........ 361 „ 24atn—Ioan xix. 17—30........................................... 363 ì „ 31ain-Ioanxxa-18.........................i...................... 364 LLANÈLLI; ARGRAFFWYD GAN E. R. REES, YAUGHAN-STREET. PRIS PEDAIR ÖEENIOG.