Skip to main content

"Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PARCHX. ) E. AERON JONES, MANORDILO, RSO. A ( D. AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR, CYNWYSIAD, ) TheThcology of the Future, by the Rev, Dr. Bevan, London.......... 257 ) Anerchiad, gan y Parch W. Evans, Aberaeron ,......................... 272 ) Barddoniaeth,.................................................... 275 ) Nodiadau ar Adnodau, gan Stephanus . ..„............................ 276 ) Ad-drem ar fy Mywyd a'm Gweinidogaeth, gan y Parch, D. M. Davies, Talgarth................................"...................... 278 / Crynodeb Enwadol......................................................... 280 ( Nor>iox Misol— k YrEtholiad Cyffredinol..................................................... 284 ) Y Pwnc mewn Dadl—Y Bhyddfrydwyr yn Rhanedig—Ateb yWlad —Y Rheswm paham yr aeth yr Etholiad yu erbyn Gladstone— Bright, Hartington, Chamberlain............................. 285 ) Gweinidogiou Y'mneilíduol a'r Etholiad—-Ateb Cymru............. 280 ) Y Weinyddiaeth a'r Dyfodol—Gweinyddiaeth y Dyfodol—Y Clwyf- edigion—Heury Ward Beecher—Dr. Bevan".. "____„.......',.. 287 Y Gof-Golofx— ( Sarah Davies, Pittsburg, gan Cymydog................ ......288 Y Weks Sabbathol— l Awst laf—Ioan xii. 1—16......................................288 ) „ 8fed—loan xii. 20—36.........,........................... 289 ) „ làfed—ioan xiii. 1—17 .........................,........ 290 > „ 22ain—Ioan xiii. 21—38 .................................291 > „ 29ain—Ioan xiv. 1—14,..,............................... 292 > ■ ì LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN R. R. REES, VAUGHAN-STREET. PRIS PEDAHt CEINIOG. ter^^f