Skip to main content

5 Rhif 610.] [Cyfres Newydd—67. GORPHENHAF, 1886- "Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." j DAN OLYGIAETH Y PARCHN. ) E. AERON JONES, MANORDILO, RSO- j A t D. AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR, CYNWYSIAD, ì üfyddhau i Dduw, gan y Parch. J. S. Evans, Ceniaes, Môn ........ 221 { Edrychiad yr Arglwydd, gan y Diweddar Barch. David Stephens, ) Glantaf ..................................................... 226 l'ryddest ar " Anfarwoldeb," gan E. K. E.......................... 227 ) Pregeth.................................................................... 230 \ Ll}-s Susan, gan y Parch. D. Lewis, Llanelli ...................... 233 > BraslunPregeth,gan y Diweddar Hybarch.D. Bateman, Rhosycaerau 236 ) Eglurhadaeth Ysgrythyrol, gan y Diweddar Hybarch. Ŵiüiam ) Williams, Llanwrtyd........ ............................. 239 ) Cariad yn ei Berthynas â Bywyd Crefyddol, gan W. W, Jones, ) Caerdydd................................................... 241 ) Seren Bethlehem, gan T. Williams (Ap Ionawr), Llangain ...........243 ) Barddoniaeth............,....................................... 245 l Ad-drem ar fv Mywyd a'm Gweinidogaeth, gan y Parch. D. M. ì Dayies, Talgarth............................................246 ) Crynodeb Enwadol............................................... 248 ( Noclion Misol...................................................... 249 ) Y Webs Sabbathol— ( Gorphenhaf 4ydd—Iuan ix. 1—17.............................. 253 ) „ lleg—Ioan x. 1—18 .............................. 253 ( „ 18fed—Ioan xi. 1-16.............................. 255 ( „ 25aiu—Ioan xi. 17—44..............................256 / ——"s=&SStó&Säâ5=:i*—-— LLANELLI ; ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, VAUGHAN-STRE1T. PRIS PEDAIB. CEINIOG.