Skip to main content

&HIF 609.] [Cyfres Newydd—66. < MEHEFIN, 1886- "Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETII Y PARCHN. E. AERON JONES, MANORDILO, RS-O- D- AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR, CYNWYSIAD, Y Llyfr, gan y Parch. T. üavies, Llanelli ........................ 185 ; Atebiad i Chwe' Gofyniad yn nglyn â Diaeoniaid, g.in v Parch. D. Süyn Evans, Âberdar...........................'......... 192 ,' Llenyddiaeth Grefyddol, gan D. A. Griffith........................ 19G ' Dylanwad Gweddi ar Dduw a Dynion, gan Sceptio ............... 200 ( Barddoniaeth— Awdl Marwnad v Parch. Peter Williams, gan G. Williams........ 205 Mai—Ganigion................................................. 206 ) Ad-drem ar fj- Mvwvd a'm Gweinidogaeth, gan y Parch. D. M. Davies, / Talgarth ...:.."...............................................20G ) NODION MlSOL— } Yr Iwerddon eto—Sefvllfa y gwahanol Bleidiau—Hartington yn Bradford ....."....................................".. 209 Y tebygolrwydd fod Etholiad Cjrffredinol wrth y drws—Y Frenines ( yn agor Dwy "Exhibition"..............".................. 210 \ Y Si am Balas Newydd i'w Mawrhydi—Cyfarfodydd Mai—Cyn- ( rychiohwr v Tri Enwad—Y "Suiìday School Union "—Undeb \ Cynulleidfaol—Dewis Cadeirydd........................... 211 \ Anerchiad o'r Gadair—Y '' Church Aid Society"—Pregeth Genadol \ Dr. Parker............................,...................... 213 ) Ciniaw y Cymry yn Nhy Dr. Bevan ............................ 213 \ Y Gof-golofn............................................................. 213 ) Adolygiad y Wasg.......................................................... 213 ) CryHodeb Enwadol........................................................... 214 ) Y Wers Sabbathol— ì Mehefin Ged—Ioan vi. 22—40................................. 217 ! Mehefin 13eg—Ioan vii. 37—52........................................ 218 ( Mehefm 20fed—Ioan viii. 31— 38; 44—59....................f........... 219 ' Mehefin 27ain—Adolj-gn Gwersi y Chwarter .............,.............. 220 ( ——"^SÄiaÄÊ^—— ) LLANELLI.- ARGRAFFWYD GAN B. K. REES, VAUGHAN-STREET. PRIS PEDAIR CEINIOG.