Skip to main content

m\srm. Ehif 608.] [Cyfres Newydd—65. MAI, 1886. "Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PARCHN. E- AERON JONES, MANORDILO, RSO- D- AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR, CYNWYSIAD, Etholedigaeth, gan y Parch J. Bowen Jones, B,A,, Aberhonddu........ 149 Ysgol Sul j Dyfodoì, gan Cynfal ............................................ 155 Bedd Newydd Joseph o Arimathea, gan Brythonfryn .................... 163 Y Ffordd Oreu i Feithrin Cariad a Chydweithrediad yn yr Eglwysi, gan-Watcyn Wyn ...»............".................................... 165 Ad-drem ar Fy Mywyd a'm Gwenidogaeth, gan v Parch. D. M. Davies, Talgarth....................................".................. 170 Y GOE-GOLOFN— Hiraeth-Gofion am fj* Chwaer, y Ddiweddar Eleanor Jones, Bryn- ffynon, Pontselly, Penfro, gan Brythonftyn ............„.......... 172 Mrs. Rachel Hughes, Blossburgh, Tioga County. Pa., gan GyfailJ i'r Ymadawedig...................................................... 173 Mrs. Rees, Bryncaws, ger Casteünedd, gan D. Morgan, Resolven.. 174 Adolygiad y Wasg............................................... 176 Nodion Misol— Llywodraeth Leol yr Iwerddon—Ymneillduad Mri, Chamberlain a Tref elyan.................................................. 178 Mesur y Tir............................ .................... 179 Marwolaeth W, E, Forster—y Parch, Henry Griffiths............. 179 Y Wees Sabbathol— Mai 2il—Ioan iv 5—26........................................ 180 Mai 9fed—Ioan iv 27—42...................................... 181 Mai 16eg—Ioan iv 43—54....................................... 182 Mai 23ain—Ioan vi 1—18....................................... 182 Mai 30ain—Ioan vi 1—21.........................= ....-,-,..... 183 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, VAUGHAN-STREET, PRIS PEDAIR CEINIOG.