Skip to main content

J &HIE 607:] [Cyeres Newydd—64. EBRILL, 1886- "Yr eidâo Ccesar i Ccesar, dr eiddo Duw i Dduw." DAN OL.YGIAETH T PARCHN. E. AERON JONES, MANORDILO, R S-0 • D. AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR, CYNWYSIAD. Perthynas yr Athrawiaethol a'r Ymarferóì mewn Crefydd, gan y Parch, D. G. Evans, Penrhyndeudraeth....................... 118 Eglurhadaeth Dameg y Goruchwj'liwr Anghvüawn. gan y Parch, D. Silyn Evans, Aberdar................"......'...............118 Iesu yn yr Ysgol, gan y Parch. L, Jones, Ty'nycoed....................... 122 Barddoniaeth.......................................................127 Addysg Deuluaidd, gan Mr. Gomer Henry, Cydweli................. 128 Ad-drem ar fy Mywyd a'm Gweinidogaëth, gan y Parch. D. M. Davies, Talgarth.................................................... 135 NODION MÌSOL— N Y Llywodraeth a'r Twerádon.................................... 13f> Ty yr Arglwyddi yn y Glorian—" Yí Ysgrifen ar y Pared "......... 137 Eglwys Loegr yn Nghymru yn y Glorian—Yr Aelod dros y Rhondda 138 Diwygio'r Eglwys—Y Gauaf Caled a Chaledi yr Amseroedd......139 Labouchere a'r " Civil Service Estimates " ............................... 140 Crynodeb Enwadol............................................... 140 Y Weus Sabbathol— Ebrill 4vdd—Ioan 5.1—18......................................... 144 Ebrill lìeg—Ióan i. 35-51 ....••••........................... 145 Ebrill 18fed—Ioan ii. 1—11.................................... 147 Ebrill 2öain—Ioau iii. 1—18..........,.......................... 148 LLANÈLLI: ÂRGRAFFWYD GAN B. R. REES, VAUGHAN-STREET. PRIS PEDAIR CEIîíIOGr.