Skip to main content

Ehif 606.] [Cyfres Newydd—63. \ MAWRTH, 1886- \ "Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y FARCHN. E. AERON JONES, MANORDILO, RSO. D. AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR. CY1TWYSIA.D. Barn Gywir am Waredwr, gan y Parch. D. Morgan, Resolven„......... 77 Gwyddoriaeth a Duwinyddiaeth yn eti Perthynas â'a Gilydd, gan y Parch. D. G. Williams, Salem, Merthvr.........................,........ 82 Ysgol Sul y Gorphenol, gan Cynfal .......I.......,....................... 89 Barddoniaeth..................................................................... 96 Y Diweddar Barch. S. Evans, Hebron, gan y Parch. D. Thomas, Llangynidr ..................................................,.............. . 97. Ad-drem ar Fy Mywyd a'm Gweinidogaeth, gan y Parch. D. M. Davies, Talgarth.........................................................101 NODION MlSOL— Cerbyd Gweinyddiaeth Salisbury wedi ei ddiwel—Cyfyng-gynghor ei Mawrhydi—Gladstone vn Brifwèinidog unwaith eto.............. 103 Yr Aail Etholiadau..........I................................................. 104 PriodasMerch y Prifweinidog—Tywysog Cymru a'r Briodas—Y Terfysgyny Brif Ddinas............................................. 105 Y Socialiâts-Cabldraeth (?) Horatio Lloyd............................. 106 Marwolaeth y Pârch. D. Ẁilliams, Blaenau—HughMason, Ashtou- Under-Lj'ne...,............................................................ 107 Mrs. John, Hanfaow..................................................... 108 Crynodeb Enwadol................ I............................... 109 Y Wkes Sabbathol— Mawrth 7fed—Nehemiah viii. 1—15.................................... 110 Mawrth láeg—Esther iv. 15—17; v. ............................ 111 Màwrth 21ain—Mal. ih. 1—6 ; iv. 1-6 .........................112 Mawrth 28ain—Adolygu Gwersi'r Chwarter...................... 112 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, VAUGHAN-STREET. PBIS PEDAIB CEINIOG.