Skip to main content

oäû oiÂTîîi ìj'.«i/.. .:•' roTö CHWEFROR, 1885 §pòòáûm feriìr ŵriat GAN Y PARCH. J. THOMAS, D.D., LIYERPOOL. " Pan osodo efe ei enaid yn aberth dros bechod."—Esaiah liii. 10 MáE y proffwyd yma yn " rhagdystiolaethu dyoddefaint Crist, a'r gogon- iant ar ol hyny." Gogoniant Crist wedi ei ddarostyngiad ydyw y drychfeddwl arweiniol ganddo. Gyda hyny y mae yn cychwyn yn niwedd y benod o'r blaen, âc at hyny y mae yn dychwelyd yn niwedd y benod non; ond y mae yn llithro yn naturiol at ei ddyoddefaint a'i farwolaeth, oblegyd fod ei ddyrchafìad yn codi o'i ddarostyngiad, ac uchder ei ogon- iant o ddyfnder ei ddyoddefaint " Wele, fy ngwas a lwydda, Efe a godir, a ddyrchefir, ac a fydd uchel iawn." Dyna fydd ei ogoniant dyfodol. Mae hyny yn annhebyg iawn yn yr olwg isel a geir arno yn ei ddaros- tyngiad. " Megys y rhyfeddodd llawer wrthyt," neu wrtho, " mor llygr- edig oedd ei wedd yn anad neb, a'i bryd yn anad meibion dynioo." "Canys efe a dyf o'i flaen ef fel blaguryn, ac fel gwreiddyn o dir sych; nid oes na phryd na thegwch iddo, pan edrychom arno, ni bydd prỳd fel y dym- unem ef. Dirmygedig yw a diystyraf o'r gwŷr ; gwr gofìdus a chynèfin 4 dolur; ac yr oeddym megys yn cuddio ein hwynebau oddiwrtho; dirmyg- edig oedd, ac ni wnaethom gyfrif o hono." Mâe yr olwg isel, ddirmyged^ sydd arno yn ei gwneud yn annhebyg iawn y codir ac y dỳrchefir Ef, ac y bydd yn uchel iawn; mor annhebyg, yn wir, nes peri i'r proffwyd ofyn yni synedig, "Pwy a gredodd i'n hymadrodd T'—yr ymadrodd am ei ogoniant dyfodoL Ond er hyny y mae ei ddyrchafiad yn sicr. Ac y mae ei ddyr- chafiad yn codi o'i ddarostyngiad. Efe a ddyrchefir am iddo ymddarostwng. "Yr hwna ddisgynodd yw yr hwn hefyd a esgynodd." "Oherwydd paham Duw a'i tra dyrchafodd yntau." Ei ddyoddefaint yw y rheswm am ei ogoniant; o ddyoddef y groes, gan ddiystyru gwaradwydd, y cyfyd y Uawenydd ar ddeheulaw y maẃredd. Àc nid yn unig y mae ei ddyreh- afiad yn codi o'i ddarostyngiàd, ond bydd ei ddyrchafiad yn ol ei ddaros- %ngiad. Gan iddo ddisgyn yn isel, Efe a ymgyfyd yn uchel. Mesurir uchdër ei ddyrchafìad yn ol dyfndér ei ddarostyngiad. " Megys y rhy- feddodd Uawer wrtho;" at y dyfnder y daeth iddo. " Felly y taenella efe genedloedd lawer; breninoedd a gauant eu genau wrtho ef; canys gwelant yr hyn ni fynegasid iddynt, a deallant yr hyn ni chlywsant/' Yna, yr ydým yn colli yr olwg arno, onä yn clywed ei sẃn, yn codi o gymoedd