Skip to main content

HYDREF, 1884. GAN Y PARCH. W. THOMAS, WHITLAND: " A Jacob a ddeffrodd o'i gwsg; ac a ddywedodd, Diau f'od yr Arglwydd yn y Ile hwn, ao nis gwyddwn I. Ac efe a ofuodd, ac a ddywedodd, Mor of'nadwy yw y llehwn! nid oes yma ouid ty i Dduw, a dyma borih y nefoedd." —Genesis xxviii. 16, 17. CeíR yn ybenod hon hanes dyddorol a chynhyrfus am y patnarch Jacob yn ymadael â thy ei rieni. Adeg bwysig iawn yw hono yn my wyd pob plentyn. Yr oedd yn cychwyn dan amgylchiadau anfanteisiol ac anny- munol. Arweiniodd cynllun Éebeccah, a chydsyniad Jacob ag ef, i deimlad- ;ui câs rhyngddo âg Esau ei f'rawd henaf. " Ac Esau a gasaodd Jacob, am y í'endith à'r hon y beudithiasai ei dad ef: ac Esau a ddywedodd yn ei galon, Neshau y mae dyddiau galar fy nhad; yna lladdaf Jacob fy mrawd." I )yna benderfyniad arswydus yn cael ei wneud gan frawd naturiol. Pan ddaeth Ilebeccah i wyboä am y fath ddialgarwch, dywedodd wrth Jacob, " Wele, Esau dy frawd sydd yn ymgysuro o'th biegyd di, ar fedr dy ladd di. Ond yn awr, í'y mab, gwrando ar fy llais: cyfod, fio at Laban, fy mrawd, i Haran; ac aros gydag ef ychydig ddyddiau, hyd oni chiiio llid dy frawd; hyd oni chilio digofaint dy frawd, ac anghofio o hono ef yr hyn a wnaethost iddo " Nid hyfryd, yn ddiau, oedd ymadael â hen artref dedwydd dan y fath amgylchiadau. N"id oead amser i golli, gan fod arwyddion bygythiol yn rghyfansoddiad ei dad. " Nis gwn ddydd fy marwolaeth." Yr oedd ei gystudd yn arwyddo bod yn angeuol yn fuan. Ni chawsai Jacob fawr arbediad gan ei frawd pe y symudasid ei dad i dra- gywyddoldeb cyn i'w Hd giiio. Heb ymdroi, " Jacob a aeth allan o Beerseba, ac a aeth tua Haran." Mab gweddw oedranus oedd Jacob pan ffodd i Mesopotamia am ei fywyd. Dim ond edrych ar y ffigyrau amser- yddol, fe geir gweled ei fod yn ganol-oedran—yn 7<S mlwydd oed—pan gymerodd hyn le. Gauwyd ef' yn y iiwyddyn 18ö8 cyn Crist, a chychwyn- odd am Mesopotamia yn y fiwyddyn 1760. Yn sicr, yr oedd yn llawn bryd iddo fyned i ymofyn gwraig bellach. Aeth oddicartref hebosgorddlu i ofalu ain dano, a'i gynorthwyo ÿn ngwyneb peryglon y daith beü. Nid oedd ganddo anifail i'w gario ei na'i eiddo (luggage). Iíhaid cerdded ỳr holl ílordd arw oedd o Beerseba •' i wiad meibion y dwyrain"—taith be,- yglus o 400 o fiütiroedd. Teithiodd 40 nülltir y diwrnod cyntaf trwy