Skip to main content

EBRILL, 1883- §k gr ëlîm ípbnspl mefim ffr^tlw, GAN Y PARCH. B. WILLIAMS, CANAAN, ABERTAWE. Un o'r gosodiadau rawyaf addefedig gan bregethwyr meddylgar yw fod amrywiaeth o elfenau a rhagoriaethau yn angenrheidiol er gwneud pre- gethu yn effeithiol. Efallai mai gormod dy&gwyl i bob pregethwr ragori yn mhob un o'r nodwedlion arbenig hyn. Nid yn aml mae yr Argìwydd yn cynysgaethu yr un dyn à pherfl'eithrwyd-l pob ainrywiaeth, ond yn » gwasgaru y talentau a'r doniau cydrhwng atnrywiol o'i weision. "Efe a ioddes rai yn apostolion, a rhai yn broffwydi, a rhai yn efengylwyr, a rhai yn fugeiliaid ac yn athrawon," oedd y drefn ddwyfol yn yr oes apostol- aidd. Meddai rhai gymhwysderau naturiol arbeuig i fod yn efengyl- wyr, ac ereill i fod yn athrawon, ond yr oedd un amcan terfynol i'r holl atnrywiaeth hyn—i berffeithio y saint, i waith y weinidogaeth, i adeilad corff Crist. <£Hyd oni ymgyfarfyddom oli yn undeb ffydd a gwybodaeth Mab Duw, yn wr perffaith at fesur oedran cyflawnder Crist." Nis gall neb sylwi ar arweddion y weinidogaeth yn yr oes hon, nac ychwaith yn mhlith yr enwad AnnibynoÌ yn unig, heb weled fod rhyw allu dirgelaidd a gor- uwch-lywyddol yn gofỳhi fod yr uu amrywiaeth yn parhau at wasanaeth yr eglwys, fel y byddo adeiladaeth corff ysbrydol Crist yn gyson, rheolaidd, a chyfiawn. Medda un piegethwr gymhwysderau aibenig, o ran nodwedd- ion ei feddwl a thynerwch ei lais, i fod yn " fab dyddanwch." Mae yn ddigon amlwg ei fod wedi ei godi gan Dduw, a'i gymhwyso gan natur a gras, i fodyn gyfrwng dyddanwch pur i'r ofnus a'r trallodedig. Gall fod ynddo alluoedd a chymhwysderau ereill, ond is-raddol ydynt i'r gallu breninol hwn, a chyflawna wasanaeth anmhrisiadwy i eneidiau blinderog y saint, trwy arllwys olew cydymdeimlad i'w clwyfau, a'u cysuro pan yn gorfod dyoddef goruchwyliaethau dysgyblaethol Tad trugan>g a graslawn. Medda pregethwr arall ar y fath finiogrwydd meddwl a gwroldeb ysbryd, nes ei gymhwyso mewn modd arbenig i argyliueddi pechadmúaid. Deil y fath gymdeithas agos ú'r pur a'r ysbrydol, fel y mae pob pelh llygredig yn ffiaidd gan ei enaid. Esgyna mor aml i'r niynydd at Dduw—ymwasga yn mlaen i'r fath gyfrinach hyderus â Iesu Grist—treulia gymaint o amser i ymdrechu gyda Duw mewn gweddi, a derbynia y fath dadgn ldiedigaethau 16