Skip to main content

Ehif 565.] [Cyfres Newydd—22. ^l Y DIWYGIWR. HYDREF, 1882. "Yr eiddo Ccesar i Gcesar, a'r eiddo Duio i Dduw." I DAN OLYGIAETH Y FAHCHN. ) Ë. AERON JONES, CASTELLNEWYDD-EMLYN, ] A / D. AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR. \ _____ \ CYNWYSIAD. j Gwasauaeth ac Aberth................................................................. 329 i Darllen y Beibl i Fantais ........................................................... 335 £ Y Diweddar Bareh. D. Griffiths, Madagascar ................................. 338 ? Dwy Ffordd o Ddylanwadu ar Ddyu trwy ei Reswm neu ci Groen ... 841 ) Galargân ar oì y Diweddar Barehedig Hugh Morgans, Sainmah........ 342 ) Rhai o Neillduolion y Genedl Gymreig.......................................... 344 l Taith gyda Dr. Phillips, Neuaddlwyd, drwy Ogledd Cymru ............. 846' ) Safle Dyn mewn Creadigaeth....................................................... 350 ì Ysgol Sabbathol Hebron............................................................. 353 / Nomon Misol— I Yr Aifft................................................................................ 354 / Tel-el-Kebir............................................,.............................. 354 ) Sỳr Garnet Wolseley............................................................... 354 ) Beth Wneit â'r Arabi............................................................... 355 ( Trauly Rhvfel...............................................;„..................... 355 Beth Wneir â'r Aifft.............................................................. 355 ) Iwerddon................................................................................ 355 ( Terfýsg yi Heddgeidwaid......................................................... 355 / Addysg Üwcbraddol Cymru ,.;................................................... 356 Ymweliad Mii. Moody a Sankey............................................... 356 ( Archesgob Caergraint yn glaf ......................,............................ 357 i Marwòlaeth Dr. Pusey.....................................................v....... 357 ( Marwölaeth Mr. J. Jones, Dolgoy .............................................. 357 ( Crynoäeb Enwadol................................................................... 857 ) YWers.............................;................................................... 359 LLANELLI i ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, VAUGHAN-STREET. PBIS PEDAIB CEINIOG.