Skip to main content

Ehif 563.] Y DIWYGIWR. AWST, 1882. "Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Ddww." DAN OLYGIAETH Y PARCHN. E.AERON JONES, CASTELLNEWYDD-EMLYN, D. AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR. CYNWYSIAD. Gweinidogion Crist.................................................................... 257 Rhyfel yn Hunan-gondemniol..................................................... 263 Pregeth Ddeugain Mlwydd Oed...........................,..................... 267 Marwnad er Cof am y Ddiweddar Mrs. Erans, Hebron, Dyfed......... 268 Y Ddau Dvst........................................................................... 270 Cyflogau 1................................................................................ 278 Undebyr Annibynwyr Cymreig................................................... 275 Y Parch. Thomas Jones, Abertawe................................................ 279 NODION MlSOL— Yr Aiffr..........................................................................,..... 281 Pwy sydd Gyfrifol.................................................................. 281 Arabi Paaha—Llofruddiaethau yn Alexandria.............................. 281 Dadganiad y Weinvddiaeth...................................................... 282 Galluaedd Ewrop—Y Gynadledd G.vffredinol............................. 282 Tânbeleni Amddiffynfeydd Alexandria...................................... 282 Y Toriaid a'r Rhyddfrydwyr Parth Sefyllfa Pethau..................... 282 Yr Iwerddon eto yn Asgwrn Cynea......................................... 288 Y Weinyddiaeth a'r Mesurau ........................,.......................... 288 Yr Eisteddiad.............,........................................................ 283 Llofruddiaeth y RhaiDiniwed................................................... 283 Y Cloadur.............................................................................. 283 .Terfysg y Gwyddelod ynîîhredegar.................................»........ 283 Y Cynhauaf........................................................................... 284 . Bywhad Masnaeh .................................................................. 284 Y Rhiban Glas........................................................................ 284 Masnach yr Opium............................................ 284 Cŵrfodydd yr Undeb Cynulleidfaol ......................... 284 Y'CadeiryddDyfodöÄ........................................... 285 Pan mae'n Gwlawio maë'n Tywallt ......,.......... mt*....... 285 Crynodeb Enwadol.............................................. 285 Adolygiad y Wasg............................................. 288 YWers............ ........................................... 288 LLANELLI: ARGRÀJTWYD GAN B. R. REES, VAUGHAN-STREET. :J\. ,£aiS PÌEDAIR CEINIOG.