Skip to main content

/W J l^msös Ehif 562.] [Cyfres Newydd—19. Y DIWYGIWR. GORPHENHAF, 1882. "Yr eidâo Ccesar iCcemr, ar eicldo Duw i Däuw." • DAN OLYGIARTH Y PARCHN. E- AERON JONES, CASTELLNEWYDD-EMLYN, D.AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR. CYNWYSIAD. Celwydd.....................................,.............................................. 221 Y Gẃeinidog fel (Jweithiwr..........-----......................................... 226 Fý'Mywyd a'm Gweinidogaeth.................................................... 2;S0 BARDDONIAETH---- Yr Olygfa o Ben Castellnewydd-Emlyn.................................... 23á YDeigryn...........................,.................................................. 239 DaaEnglyn i'r Ddafad.......................................,................... 214 Gamrau Cychwynol Bywyd Crefyddol ........................................ 235 Y Ddau Dyst.......................................................................... 240 Ysgol Sabbathol lìebron........................................•,................... 244 SafleDj'timewnCreadigaeth.......»»*.....,......................................... 247 Coleg Aberhonddu ........;............................................................ 249 Nodion Misol— Mârwolaeth Garibaldi............................................................... 250 Iwerddon............................................................................. 250 Yr Aifft................................................................................. 251 Bwssia ........ ..................................................................... 251 CîlYNODEB ENWADOL-^ . Tabernaçl, LJandilo................................................................ 251 CỳfundebGogleddol Morganwg................................................ 251 Y Wers...............................••................................................ 252 LLANELLI : ARGBÄFEWYD GAN B. B. REE8, VAUGHAN-STREET. PRIS PEDAIR CEINIOGr.