Skip to main content

hè' ! I a}1 Khif 561.] [Cyfres Newydd—18. Y DIWYGIWR. MEHEFIN, 1882. "Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eid$&t$kw i Ddww." I DAN OLYGIAETH Y PARCHN. -U E. AERON JONES, CASTELLNEWYDD-EMLYN, D. AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR. OYNWTSIAD. Hanesiaethy Sabbath......»...............................i......................... 186 Ffyddbmdeb a Chydweitbrediad yn Hanfodol er Llwyddiant yr Ysgol Sabbathol.......................................................................... 194 Lle Cariad mewn Cristionogaeth................................,.................. 197 YDdau Dyst............................................................................ 201 Safle Dyn mewn Creadigaeth..................................................... 206 Y Oynghor Ymadawol............................>.;......"............................ 208 Baeddoniaeth— ^ ^j, Y Cartref Dedwydd...................................................,.......... 211 Adoîygiad y Wasg ..................„...........................M.........,......... 211 CjtrsoDES Enwadol— Cyfundeb Dwyreiniol Morganwg................................................ 212 Ymweliad a Llundain yn Mai— Twr Llundain ...................................,,,................................ 212 Atsgueddfa Brydeinig.....................,...,»..;.....„......................... 213 Cláddedigaeth Darwin...........................;.................................. 213 Noson yn y Senedd.................................................................. 213 Epping Forest....................................................................... 214 Cyngrhatr Dirwestol............................................................... 214 ( Cyindeítbas Ddirwestol yr Annibynwyr....................................... 214 ( Cjlcbwyl y Band of Hope......................................................... 214 < Canu yn Iach i Ugain o Genadon.............................................. 214 ( Y Wers ................................................................................. 215 ) Jubili Undeb Cynulleidfaol Lloegr a Cbymru..................Amlen ii. ) LLANELLl : ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, VAUGHAN-STREET. PBIS PEDAIB CEINIOG.