Skip to main content

JRhif 560.] [Cyfres Newydd—17. Y DIWYGIWR. MAI, 1882. "Fr eicẅ Ctesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIARTH Y PARCHN. E-AERON JONES, CASTELLNEWYDD-EMLYN, D.AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR. CYNWYSIAD, Yr HenHanes.,..................................................................... 149 Y Pwysigrwydd o Gadw i Fyny y Cyfarfod Gweddi Cenadol........... 158 Fy Mywyd a'm Gweinidögaeth................................................. 163 Efrydu Llywod-ddysg ............................................................ 168 Bardddoniaeth — "Ewch oddiwrthyf, rhai melldigedig," &c.................................. 170 Cymundeb Cenadol................................................................. 174 Ymson wrtb y Groes ...v.......................................................... 175 Bi>ner Dírwest............T..................................................... 17!) Dygwyddiadau yn Hanes By wyd Dr. Owen............................. 172 NODION MlSOL— Ceuffordd Culfor Dover...............................,........................ 174 Lloegr yn Allu Cyfandirol.............................................. 175 Y rhesymau Dros agyn Erbyn y Cyfryw................;........... 176 Diffyg Ymddiriedaethyn Ngallu Amddiffynol Prydain .............. 176 Treuliau Ychwanegol y Wlad............, ........,................. 176 Y Cwmni i Ddwyn y Draul...................................... 177 Dros ac nid Tan y Culfor................................ .... 177 Uno Prydain â'r Iwerddon fellyr................................ 177 Amáethwyr Caerfyrddin a Cheredigion.......................... 177 Cenadaeth Canoîbarth Affrica.................................. 177 Y Weinidogaeth Deithiol .,.................................... 178 " No Room for More "..........................................„. 178 Pum Mil o Bunau yn Challenge .......................................... 179 Adolygiady Wasg.............................................. 180 Y Wers .,....................................................... 180 Crynodeb Enwadol ........................................ Amlen ü. LLANELLI: ARGRAFFẂYD GAN B. R REES, VAFGHAN-STREET. PRIS PEDAEEt CEINIOG.