Skip to main content

Ehif 559.] [Cyfres Newydd—16. Y DIWYGIWR. EBRILL, 1882. "Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." *•" DAN OLYOIAE,TH Y PARCHR. E. AERON jJONES, CASTELLNEWYDD-EMLYN, D. AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR. CYNWTSIAD. Yr Elfen Dadol yn y Cymeriad Dwyfol......................................... 118 Camrau Cj'chwynol Bywyd Crefyddol.......................................... 118 Diebellion Satan............-.____................................„............ 122 BarddoníAeth— \ YDdwy Seren..........,........................................................... 125 Dau Benill i'r Parch. William Evans, Neu&ddlwyd ..................... 125 CanuynyGlyn.............................................. 138 Côry Wig.................................................. 141 Safle Dyn inewh Creadigaeth..................................................... 125 YDaauDyst........................................................................ 129 Gwrthddrvchaa Addoliad y Waguha...........................'■.................. 131 Adolygiäd'y Wasg.............i...................................................... 182 Mynêd a Dychwelyd o'r Addoliad............................................. 158 Nodion MtììoL— Gwrthdarawiad y ddau Dy o Senedd........................................ 134 Cynygiad Gladstoneyn Nhy y Cyffredin .................................. 134 Pwyllgor yr Arglwyddi....................................................... 134 Y Pwyllgòr yn Dirfeddianwyr ar raddía eang yn yr Iwerddon ..... J34 Bobert Hall a'r Atheist....................................................... 184 Ànghymhwysder Arweinj'dd y Blaid Doriaidd ........................ 135 Araeth y Prif Weinidog........................................................ Í85 Dchanaeth Ymarferol Ty y Cyffrediu..................................... 135 Y Prif Farnwr Hok........................................................... 135 S'r Bome Rulersh Svr R. Cross ................................................ 185 YCauadur............'..'...'............................................................ 136 Bywyd ein Grasusaf Frenines mewn Perygl................................. 136 Cynygion Blaenorol ar ei Bywyd yn ystod y 44 mlynedd o'i ThejTn- asiad, &c.......................................................... 136 Cíynodeb Enwadol.............................................. 188 Ysgol Sabbathoì Hebron............................................................ 141 Y Wers........................................................ 148 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, VATJGHAN-STREET. PRIS PEDAIR CEIlíIOG.