Skip to main content

( flHIF 558.] [Cyfres Newydd—15 Y DIWYGIWR. MAWRTH, 1882. "Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Dww i Dduw." DAN OLYGIAB.TH T PARCHN. E. AERON JONES, CASTELLNEWYDD-EMLYN, \ D. AVAN GRIFFiTH, TROEDRHIWDALAR. CYNinrSIAD. Rhagoriaethau Cymharol y Defosiynol a'r Ymarferol mewn Crefydd... 77 Y Pulpud—Ei Lwyddiant a'i Aflwyddiant .................................ẁ 83 Iy Mywyd a'm Gweimdogaeth .................................................. 88 Barddoniaeth— Taith yr Áfradlon .................................................................. 91 Y Beddrod «y'n Aros i Mi.........-........................................... 92 Camrau Cychwj-nol By wyd Créfyddol.......................................... 92 Swper yr Arglwydd.................................................................... 97 Y Ddau Dyst.............................................................,........... 100 Geiriau y Doethion................................................................... 108 Adolygiady Wasg...................................................................... 103 Nomow Misol— Y Parchn. J. M. Evans, M, Hopkins, ac E. M. Evans..................... 105 Agoriad y Senedd................................................................ 100 Bradlaugh........................................................................... 105 Y Ddadl ar Araeth y Frenines.........................,......................... 105 ITome Rule i Loegr a Chyntru.................................................. 106 Addysg Uwchraddol Cymru..................................................... 106 Y Cíoture neu y Closure.......................................................... 106 Oyfarfod Ymadaw»! Griffith John............................................. 106 Ymneillduaeth yn Nghymru................................................... 107 " International Lesson ".......M................................................... 107 Y Wers................................................................................... 107 Crynodeb Enwadol...........................................................«.Amlen iii. LLANELLI : ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, YAUGHAN-STREET PBIS PEDAIB. CEINIOÖ.